инж. Бисерка Каменова 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Видин

  • Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап, основно и средно образование.
  • Ние, учители, ученици и родители, превръщаме СУ„Св. св. Кирил и Методий“- гр. Видин, в територия за изява на всеки индивидуален талант;
  • Ние имаме за приоритети изучаването на профилирани предмети – музика, изобразително изкуство, хореография, чужди езици, информационни и комуникационни технологии, български език и литература, природни науки и математика чрез използване на нови методи и техники.
  • Нашият девиз е: “Заедно учим, рисуваме, пеем и танцуваме!”
Ние сме екипът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин

  № Име, Презиме, Фамилия
1 инж. Бисерка Любенова Каменова – Директор
2 Ралица Милчева Ангелова – ЗДУД
3 Лиана Павлова Иванова – ЗДУТД
4. Александър Любомиров Петров
5. Анелия Петкова Кръстева- Маринова
6. Ана Стефанова Илиева
7. Бисерка Георгиева Вълканова
8. Борислав Иванов Шишков
9. Васил Велков Димитров
10. Венера Константинова Младенова
11. Симона Витанова
  12. Виктория Иванова Йорданова
  13. Вилия Димитрова Тодорова
  14. Гошинка Григорова Станкова
  15. Данка Василева Ценова
  16. Дияна Лазарова Стоянова
17. Евдокия Александрова Ангелова
18. Елена Емилова Стефанова
19. Билян Миленов
20. Живка Дженкова Сливенова
21. Златка Златанова Маринова
22. Иван Николов Иванов
23. Илза Вълкова Петрова
24. Илияна Иванова Георгиева-Толийска
25. Ирена Николова Манолова-Мишова
26. Красимир Мирославов Топчийски
  27. Кристина Красимирова Димитрова
  28. Лиляна Тодорова Ангелова
  29. Мадлен Бориславова Радулова
  30. Валентина Андреева
  31. Маргарита Иванова Магерова
  32. Мария Тодорова Димитрова
  33. Мариян Евдокимов Атанасов
  34. Марияна Пенева Целова
  35. Милена Любенова Милкова-Стоянова
  36. Моника Светлинова Методиева
  37. Николай Недялчов Илиев
  38. Николета Иванова Славчева
  39. Нина Мариянова Трифонова
  40. Памела Цветанова Младенова
  41. Петрунка Димитрова Иванова
  42. Петя Любенова Любчова
  43. Пролетка Асенова Бобанова
  44. Ралица Красимирова Станкова
  45. Ралица Михайлова Павлова
  46. Росица Стефанова Урейкова
  47. Силвана Найденова Славчева-Велкова
  48. Славейчо Атанасов Борисов
  49. Сладина Ангелова Славчева
  50. Снежанка Жикова Митова
  51. Стефан Йорданов Петров
  52. Таня Светославова Найденова
  53. Татяна Йорданова Арнаудова- Поакова
  54. Теодора Людмилова Цекина
  55. Юлиана Маркова Живова
  56. Янна Ангелова Александрова

Непедагогически персонал: