инж. Бисерка Каменова 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Видин

  • Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап, основно и средно образование.
  • Ние, учители, ученици и родители, превръщаме СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Видин, в територия за изява на всеки индивидуален талант;
  • Ние имаме за приоритети изучаването на профилирани предмети – музика, изобразително изкуство, хореография, чужди езици, информационни и комуникационни технологии, български език и литература, природни науки и математика чрез използване на нови методи и техники.
  • Нашият девиз е: “Заедно учим, рисуваме, пеем и танцуваме!”
Екипът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин
  № Име, Презиме, Фамилия
1 инж. Бисерка Каменова – Директор
2  Анелия Ангелова  – ЗДУД
3 Леонтина Иванова
4. Александър  Петров
5. Анелия  Кръстева- Маринова
6. Ана Илиева
7. Бисерка  Вълканова
8. Борислав  Шишков
9. Васил Димитров
10. Венера  Младенова
11. Симона Витанова
  12. Виктория Йорданова
  13. Вилия Тодорова
  14. Гошинка  Станкова
  15. Албена Шишкова
  16. Дияна  Стоянова
17. Евдокия  Ангелова
18. Елена  Стефанова
19. Билян Миленов
20. Живка  Сливенова
21. Златка  Маринова
22. Иван Николов
23 Иван Петров
24. Илияна  Георгиева-Толийска
25. Ирена Манолова-Мишова
26. Анита Ангелова
  27. Йоана Веселинова
  28. Лиляна Ангелова
  29. Мадлен  Радулова
  30. Доника Каменова
  31. Маргарита Магерова
  32. Мария  Димитрова
  33. Мариян  Атанасов
  34. Боряна Здравкова
  35. Милена Милкова-Стоянова
  36. Моника  Методиева
  37. Николай  Илиев
  38. Николета  Славчева
  39. Нина  Трифонова
  40. Памела  Младенова
  41. Гергана Цветанова
  42. Диляна Цанкова
  43. Пролетка  Бобанова
  44. Ралица Станкова
  45. Ралица  Павлова
  46. Росица  Урейкова
  47. Силвана  Славчева-Велкова
  48. Славейчо  Борисов
  49. Сладина  Славчева
  50. Снежанка Митова
  51. Стефан Петров
  52. Ирена Каменова
  53. Татяна  Арнаудова- Поакова
  54. Теодора  Цекина
  55. Юлиана  Живова
  56. Петя Велчева