2023/2024 година

Национална олимпиада „Знам и мога“

Протокол на класираните и некласираните за участие в Националния кръг по НО „Знам и мога“ Виж тук…

Резултати на участниците, които областната комисия предлага за участие в Национален кръг Виж тук…

***            ***             ***

Заповед и график на МОН за провеждане на олимпиади и състезания през учебната 2022/2023 година Виж тук…

Публикувано  на 28.04.2023г.

За отличното представяне на свои ученици в състезанието на английски език „Spelling Bee“ и техния преподавател-г-жа Николета Славчева, училището ни получи сертификат за партньорство, с който се гордеем.

Олимпиада „Знам и мога“

Резултати на участниците, които областната комисия предлага за участие в Национален кръг Виж тук…

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за участие в Национален кръг Виж тук…

2021/2022 година

Заповед и график на МОН за провеждане на олимпиади и състезания през учебната 2021/2022 година Виж тук…

Олимпиада“Знам и мога“

Резултати на учениците , допуснати до участие в Национален кръг на олимпиадата „Знам и мога“ и номинирани от Националната комисия  Виж тук…

Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“Виж тук…

Национално състезание „Ключът на музиката“

Резултати на учениците , допуснати до участие в Национален кръг на състезанието „Ключът на музиката“ и номинирани от Националната комисия  Виж тук…

Класирани ученици  от IV клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Класирани ученици  от V клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Класирани ученици  от VI клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Класирани ученици  от VII клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Резултати от Областния кръг на  явилите се ученици от IV клас Виж тук…

Резултати от Областния кръг на  явилите се ученици от V клас Виж тук…

Резултати от Областен кръг на явилите се ученици от VI клас Виж тук…

Резултати от Областен кръг на явилите се ученици от VII клас Виж тук…

2020/2021 година

Национално математическо състезание ,,Европейско кенгуру“2021

Резултати от проведеното състезание на явилите се ученици от V клас Виж тук…

Резултати от проведеното състезание на явилите се ученици от VI клас Виж тук…

Резултати от проведеното състезание на явилите се ученици от VII клас Виж тук…

Ключ с отговори от проведеното на 29.05.2021г. Национално математическо състезание ,,Европейско кенгуру“ Виж тук…

Национално състезание  по Безопасност на движението по пътищата

Резултати от Областния кръг на  явилите се ученици от  възрастова група V-VII клас Виж тук…

Резултати от Областния кръг на  явилите се ученици от възрастова група VIII-X клас Виж тук…

Национално състезание „Лаборатория за изкуство“

Резултати от Областния кръг на  явилите се ученици от V клас Виж тук…

Резултати от Областен кръг на явилите се ученици от VI клас Виж тук…

Резултати от Областен кръг на явилите се ученици от VII клас Виж тук…

Резултати от Областен кръг на явилите се ученици от X клас Виж тук…

Национално състезание „Ключът на музиката“

Класирани ученици  от IV клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Класирани ученици  от V клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Класирани ученици  от VI клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Класирани ученици  от X клас за участие в Национален кръг на състезанието“Ключът на музиката“ Виж тук…

Резултати от Областния кръг на  явилите се ученици от IV клас Виж тук…

Резултати от Областния кръг на  явилите се ученици от V клас Виж тук…

Резултати от Областен кръг на явилите се ученици от VI клас Виж тук…

Резултати от Областен кръг на явилите се ученици от X клас Виж тук…

Олимпиада“Знам и мога“

Резултати на учениците , допуснати до участие в Национален кръг на олимпиадата „Знам и мога“ и номинирани от Националната комисия  Виж тук…

Резултати на учениците от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“Виж тук…

Национално математическо състезание“Европейско Кенгуру“

Резултати на учениците от I клас,участвали в Национално математическо състезание“Европейско кенгуру“ Виж тук:…

Резултати на учениците от II клас, участвали в  Национално математическо състезание“Европейско кенгуру“Виж тук:..

Резултати на учениците от IV клас, участвали в Национално математическо състезание“Европейско кенгуру“Виж тук:…

Днес : 18.03.2021 г. се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I-IV клас. Верните отговори на задачите Виж тук:…

График за провеждане на общински кръг на олимпиадите по предмети през учебната 2020/2021г. Виж тук…

2019/2020 година

Грамота за Божидар Белчов от Националната комисия на Националното състезание „Ключът на музиката“.

Резултати на учениците от областен кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“:

Класиран за Национален кръг на олимпиадата „Знам и мога“ – Виж тук…

Списък на класирани на първо, второ и трето място на областен кръг – Виж тук…

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога”, 2020 г. – Виж тук…

На сайта на МОН е публикуван пълен списък на номинираните за участие в националния кръг на олимпиадата.


Класирани за национален кръг ученици от ІV клас от област Видин – Виж тук…

Протоколи с резултати на учениците от областен кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“:

4 клас – Виж тук…

5 клас – Виж тук…

6 клас – Виж тук…

На сайта на МОН е публикуван пълен списък на номинираните за участие в националния кръг на олимпиадата.


Заповед за провеждане на олимпиадите в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Виж тук…

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година можете да прочетете на страницата на Министерството на образованието и науката – Виж тук…


Поздравления за още един достоен ученик на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Видин Михаела Владимирова Михайлова – VIIа клас. Тя ще представи училището и областта на Националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на Националния кръг на олимпиадата по география и икономика.

Гордеем се с постижението на Михаела и й пожелаваме успех на Националния кръг!


На 22. и 23. март 2019 година нашите ученици: Цветина Семкова – 4 клас, Валентина Ванчева – 5 клас, Елена-Стефани Асенова – 6 клас, Николай Цветков – 6 клас, Ивайло Георгиев – 6 клас взеха участие в Националния етап на състезанието „Ключът на музиката“ в град Пловдив.

Гордеем се с вас: Цветина, Валентина, Елена-Стефани, Николай, Ивайло!

Браво на  ръководителите, подготвили учениците – г-жа Живка Сливенова и г-жа Анна Илиева!