Към страница „135 години“

История и традиции                          

Когато в далечната 1885г. в началното училище „Св. св. Кирил и Методий” бие първият звънец, надали някой си е представял, че след повече от век сегашното СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще има толкова колоритно присъствие в културния, спортния и духовния живот на Видин и България. От основаването си и до днес СУ „Св. св. Кирил и Методий“ неотменно се утвърждава като просветна институция, подготвяща и възпитаваща млади хора, които вписват своя творчески и професионален принос в съвременния облик на града и страната ни.

Началото

Първото училище „Св. св. Кирил и Методий“ е начално и се помещава в стара сграда, в двора на малката църквичка „Св. Димитър”, която днес вече не съществува. През първата учебна година 1885/1886 се обучават 262 ученици, в шест паралелки, от първо до четвърто отделение.

От учебната 1889/1890 г. училището става първоначално смесено, а от 1892 г. се създават самостоятелни девически паралелки в първо отделение. Нарасналата необходимост от нова сграда е взета присърце от ученолюбивите жители на квартала. Започва нейното строителство, като до завършването и учениците се обучават в другите училища на града.

Развитие

Новата учебна сграда отваря врати през учебната 1910/1911г. Изградени са пет класни стаи, оформен е и училищен двор. Учителският колектив е малък, но трябва да преодолява много трудности.

По време на Балканската и Междусъюзническата война, учебните занятия не прекъсват нито за година. През март 1942 г. училището е наводнено от река Дунав и учебните занятия се прекъсват до края на учебната година. Голяма част от училищните помагала и пособия са унищожени. В сградата временно са настанени семейства от квартала, чиито жилища са наводнени и повредени. През лятото сградата е ремонтирана и на 15 септември 1942 г. започват редовни занятия. В ония бурни и тревожни времена учителите успяват да съберат и обучават всички ученици от квартала, макар и в слети класове.

От учебната 1949/1950 г. училище „Св. св. Кирил и Методий“ се утвърждава като развито начално училище с разделни класове. Учителският колектив с голяма амбициозност и всеотдайност издига престижа на училището. През 1952/1953 учебна година цялата сграда е електрифицирана и водоснабдена. Изградена е ограда на двора и е създадена трайна украса на класните стаи. С течение на годините броят на учениците расте и през 1969 г. е построена нова сграда.

Септември 1969 г. скромното начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ отстъпва своето място и име на новото VI основно училище. През същата година е построено ново крило към съществуващата сграда, в което има 15 класни стаи, 3 кабинета и 2 работилници. През 1973 г. се извършва ново разширяване на училището с нови 15 класни стаи и 7 кабинета.

През периода 1969 -1981 г. училището е базово и разполага с добре оборудвани кабинети и обширен физкултурен салон. Училището се превръща в център за разпространение на педагогически опит, а през 1974 г. е удостоено със званието „Национален първенец в строителството на лека спортна база”.

През учебната 1981/982 г. VI основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ прераства в ЕСПУ и преустановява своята дейност на основно училище. Броят на учениците нараства на 1606, а на учителите – 94. Увеличеният брой паралелки налага през следващата година да се премине на двусменен режим и да се открие ученически стол с 200 места.

През юбилейната 1985/1986 г. в училището се обучават 1624 ученици в 52 паралелки. През тази година, когато училището празнува своята 100 – годишнина, то предлага нова алтернатива на изявените ученици в областта на изобразителното изкуство, като се извършва прием с този профил. Четири години по- късно се открива и паралелка с профил „Музика”.

Със ЗНП от 18.10.1991 г. се променя наименованието ЕСПУ в СОУ. През учебната 1993/1994 г. се създава най-младият профил „Хореография”. През същата година се осъществява пълна приемственост в обучението по изкуства, с прием в начален и прогимназиален етап, в паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство, музика и хореография.

Днес

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ осигурява качествено образование, уют и топли грижи на своите 401 възпитаници, в 22 паралелки. За високото равнище на тяхната общообразователна и профилирана подготовка в областта на изкуствата се грижат 53 висококвалифицирани преподаватели и 4 външни лектори. Училището успешно изгражда облика си на престижно видинско училище, гарантиращо съвременни знания и умения на учениците си, удовлетворяващо потребностите и очакванията на младите хора и техните родители. Свободният творчески дух и атмосфера в училището и многобройните изяви и инициативи на нашите таланти превръщат формирането на знания и умения в неповторимо преживяване.

Специфичен облик на училището придава обучението в разширени и профилирани паралелки по изобразително изкуство, музика и хореография още в ранна училищна възраст. Разширеното и профилирано обучение по музика предлага възможности за школувано и народно пеене и индивидуално изучаване на музикални инструменти: пиано, цигулка, виолончело, акордеон, китара, кларинет, тромпет, ударни инструменти и народни инструменти – кавал, гъдулка, гайда и др.

Разширеното изучаване на изобразително изкуство предлага на учениците работа в групи по изящни и приложни изкуства: живопис, графика, иконопис и стенопис, приложна графика, моден дизайн, дизайн и реклама, дърворезба.

В разширеното и профилирано обучение по хореография учениците изучават история на танца, етнография, постановка на танца, български народни танци, модерни танци и др.

За формирането на младите таланти важна роля играят многобройните им творчески изяви – училищни, регионални, национални и международни: изложби, конкурси, концерти, фестивали. В традиция се превърна възпитаниците на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ да печелят призови места, което е доказателство за техния талант и за професионализма и всеотдайността на техните преподаватели.

* * *

Считано от 1 август 2022г.  и съгласно Заповед № РД-14-10/07.04.2022г. на МОН  преобразува Основно училище „Отец Паисий“ и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Средно училище Св. св. Кирил и Методий“ гp. Видин обнародвано в Държавен вестник брой 30 от 15 април 2022г.