Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. – есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. – коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

06.02.2024 г. – I – XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен

19.06.2024 г. – изпит по БЕЛ от НВО в края на VII клас

21.06.2024 г. – изпит по математика от НВО в края на VII клас.
Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024г. XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелкив спортни училища)
28.06.2024 г. VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или4 седмици за производствена практика в

периода 01.07. – 31.08.2024 г.
за паралелки с професионална подготовка

или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)