– за учебната 2022/2023 година

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 – 2023 година:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.  есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.  коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.  пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

06.02.2023 г. – I – XII клас

Неучебни дни

19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

16.05.2023г.  XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)
15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2023 г. VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2023 г.
за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в XI клас)

-за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. есенна ваканция

Коледна и междусрочна ваканция:
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна .
01.02.2022 г. – междусрочна

01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни:
18.05.2022 г. ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. втори ДЗИ
25.05.2022 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
14.06.2022 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок / по заповед на министъра на образованието и науката/:

12.05.2022 г. – за XII клас
31.05.2022 г. – за I-III клас

15.06.2022 г. – за IV-VI клас

30.06.2022 г.- VII-XI клас

за учебната 2020/2021 година

Скъпи ученици, пожелаваме Ви безгрижна лятна ваканция, изпълнена с незабравими емоции, пътешествия и спомени, вълшебни книги, игри и радост, бъдете здрави и много щастливи за първия учебен ден, вие и вашите семейства!

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

Заповед на Директора във връзка с изменение и допълнение на График на министъра Виж тук…

1.30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна ваканция

Коледна и междусрочна ваканция:
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна /по заповед на министъра на образованието и
науката/.
03.02.2021 г. – междусрочна за IV-XII клас / по заповед на министъра на образованието и
науката за ученици от VII – XII клас и решение на ПС- за ученици от IV – VI клас./
10.02.2021 г. – междусрочна за I – III клас / по решение на педагогическия съвет на
СУ ,,Св. св. Кирил и Методий“

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за XII клас
2. Две седмици за учениците от I до III клас, в които дните да са неучебни, а да се използват
за компенсиращи мерки, по решение на педагогическия съвет, считано от 09.06.2021 г. до
23.06.2021 г. и две седмици за учениците от IV – VI клас, считано от 16.06.2021 до
30.06.2021г.
3. Една учебна седмица за учениците от I – III клас, в която дните да са неучебни, а да се
използва за проектни и/или творчески дейности, по заповед на министъра на
образованието и науката и по решение на педагогическия съвет, считано от 15.12.2020 г.
до 21.12.2020 г. вкл.
4. Начало на втория учебен срок:
04.02.2021 г. – за IV – XII клас / по заповед на министъра на образованието и науката/.
11.02.2021 г. – за I – III клас / по решение на педагогическия съвет/.
5. Край на втория учебен срок / по заповед на министъра на образованието и науката/:

23.06.2021 г. – за I, II и III клас
30.06.2021 г. – за IV – XI клас

Неучебни дни:
19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. втори ДЗИ
25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,
просветни и културни дейности
16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

за учебната 2019/2020 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2019/2020 година:

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                    – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за XII клас

Неучебни дни:

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

06.02.2020 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

14.05.2020 г. – XII клас (13 учебни седмици)
29.05.2020 г. – I – III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2020 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)