СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ „ОКОТО НА СВИДЕТЕЛЯ“ по допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма „Еразъм+“