В училището се обучават ученици от предучилищна възраст до 12 клас.
В начален етап е организирано обучение по английски език, по информационни технологии, занимания по хореография, музика, изобразително изкуство.

Предлагаме целодневно обучение на учениците от първи до седми клас с осигурен обяд.

Педагогическият колектив организира разнообразни дейности за работа с децата и учениците през свободното им време: вокална група, школи по изобразително изкуство,по чужди езици и различни видове спорт.

Учениците на СУ „Св. св. Кирил и Методий” участват в общински, национални и международни конкурси, фестивали и състезания, на които печелят призови места.

Учителският колектив е висококвалифициран.

Материално-техническата база е напълно обновена и отговаря на съвременните изисквания за обучение.

Педагогическият колектив и учениците работят активно по европейски, общински и национални проекти.

Училището предлага:
· Медицинско обслужване
· Собствено топлозахранване през целия зимен период
· Добър охранителен режим
· „Електронен дневник” – който включва и електронна система за информация и връзка с всички родители.

СУ „Св. св. Кирил и Методий”  е място за личностно развитие на учениците, за изява на техните способности и дарования.