СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ по допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма „Еразъм+“

       Координатор: Португалия

       Партньори: Турция, Гърция, Испания, Италия и България

Период на изпълнение: 01.03.2021г. – 28.02.2023г.

Възраст на учениците, включени в проект „Пръстенът на изкуствата“ е от 3 до 19г.

***На 22.04.2021г. се състоя среща с партньорите по проект „Пръстенът на изкуствата“.

*** Изработване на лого на проект „Пръстенът на изкуствата“ от учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, Видин, България.

***На 27.04.2021г. ръководството и г-жа Зорница Цветанова – контактно лице по проектът представи спечеленият проект „Пръстенът на изкуствата“ пред педагогическият колектив на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин.

***Партньори и мобилности по проект „Пръстенът на изкуствата“ Виж тук…

На 12.02.2021г.се състоя първата среща с партьорите в ZOOM платформата!!!