Модул Б „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

Основна цел на програмата: Създаване на условия за личностното развитие на учениците

Конкретните цели :

  • предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;
  • създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти в областта на български език и литература и география и икономика;
  • развиване на творческите способности на учениците.

Мотивация за участие:

  • необходимост от мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в областта на българския език и литературата и географията и икономиката и за осмисляне на свободното време;
  • мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности.

Очаквани резултати:

  • засилен интерес от страна на учениците към участие в национални олимпиади и състезания;
  • проведени допълнителни обучения по групи с ученици по БЕЛ и география и икономика.


 03.12.2019 год.

Снимки от заниманията в група по География и икономика