Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.12.2023г. – 31.12.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.11.2023г. – 30.11.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.10.2023г. – 31.10.2023г. Изтегли тук...

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.9.2023г. – 30.9.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.8.2023г. – 31.8.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.7.2023г. – 29.7.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.6.2023г. – 31.6.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.5.2023г. – 31.5.2023г.Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.4.2023г. – 30.4.2023г.Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.3.2023г. – 31.3.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.2.2023г. – 29.2.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.1.2023г. – 31.1.2023г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.12.2022г. – 31.12.2022г.Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.11.2022г. – 30.11.2022г.Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.10.2022г. – 31.10.2022г.Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.09.2022г. – 30.09.2022г.Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.08.2022г. – 31.08.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.07.2022г. – 31.07.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.06.2022г. – 30.06.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.05.2022г. – 31.05.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2022г. – 31.03.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021г. – 30.09.2021 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021г. – 30.06.2021 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021. – 31.03.2021 г. Изтегли тук…

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2021 г.  Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.10.2020. – 31.12.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020. – 30.09.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020. – 30.06.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020. – 31.03.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.10.2019. – 31.12.2019 г.  Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.07.2019. – 30.09.2019 г.  Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.04.2019. – 30.06.2019 г. Изтегли тук...

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019. – 31.03.2019 г. Изтегли тук...

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2019 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 – 31.12.2018 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.07.2018 – 30.09.2018 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.04.2018 – 30.06.2018 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 – 31.03.2018 г. Изтегли тук...

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН  ЗА 2018 г. Изтегли тук…

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2017 г. Изтегли тук…

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2016 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.08.2022г. – 31.08.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.07.2022г. – 31.07.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.06.2022г. – 30.06.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.05.2022г. – 31.05.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнението на бюджета за времето от 01.01.2022г. – 31.03.2022г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021г. – 30.09.2021 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021г. – 30.06.2021 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2021. – 31.03.2021 г. Изтегли тук…

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2021 г.  Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.10.2020. – 31.12.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020. – 30.09.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020. – 30.06.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2020. – 31.03.2020 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.10.2019. – 31.12.2019 г.  Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.07.2019. – 30.09.2019 г.  Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.04.2019. – 30.06.2019 г. Изтегли тук...

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2019. – 31.03.2019 г. Изтегли тук...

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2019 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 – 31.12.2018 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.07.2018 – 30.09.2018 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.04.2018 – 30.06.2018 г. Изтегли тук…

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2018 – 31.03.2018 г. Изтегли тук...

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН  ЗА 2018 г. Изтегли тук…

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2017 г. Изтегли тук…

БЮДЖЕТ С ТРИМЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ – УТОЧНЕН ПЛАН ЗА 2016 г. Изтегли тук…