ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС:

График на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в Първи клас за учебната 2023 / 2024 г. в община Видин, утвърден със Заповед РД-02-11-243 /13.03.2023г. на Кмет на община Видин Виж тук…

Заповед № УД-839/ 20.03.2023г. за училищния план-прием за учебната 2023/2024 г. Виж тук…

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

Вие се намирате в официалния сайт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин e единственото училище в региона, профилирано в областта на изкуствата.

В нашето училище учениците от I до XII клас изучават разширено и профилирано изобразително изкуство, музика и хореография.

Нашите преподавателите стимулират цялостното интелектуално, умствено и емоционално развитие на възпитаниците си. Нашите ученици участват в множество в изложби, конкурси, фестивали, състезания и олимпиади на регионално, национално и международно ниво. Завоюваните призови отличия са доказателство за техните успехи.

Много от нашите абитуриенти продължават образованието си не само във висши учебни заведения по изкуствата, но и с избор на други специалности.

Безкрайни са възможностите на изкуството, успешен е животът на човека, който е открил себе си, осъзнал какво обича да прави, какво извършва с лекота и радост, какво му носи удоволствие. Открие ли това, по-лесно намира пътя, професията и осъществяването си, добруването и просперитета си.

Асансьор до успеха няма и се налага да се използва стълбата!

Ние предлагаме на децата изкуство, за да открият себе си, своето място в света, за да греят очите им след поредната победа, която да ги кара да продължат нагоре!