2021/2022 година

За учебната 2021-2022 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ са сформирани две групи за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“:

  • Група „Дигитален прозорец“ с ръководител Ирена Николова Манолова-Мишова- 16 ученици от начален етап.
  • Група „Магията на компютрите“ с ръководител Марияна Целова – 15 ученици от прогимназиален етап.
  • 2020/2021 година

За учебната 2020-2021година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е сформиран един клуб „IT Знайко“ с ръководител Марияна Целова- 15 ученици/5-8 клас/ за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

*** *** *** ***

I. Заповед на Министъра на образованието и науката – виж тук…

II. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

III. Обща информация за проекта – виж тук….

IV. Платформа на проекта –https://oud.mon.bg/

7 февруари 2020

Днес, 07.02.2020 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше монтиран нов интерактивен дисплей. Устройството е част от оборудването, което училището ще получи от МОН по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.
Интерактивните дисплеи осигуряват иновативна среда за обучение и създават нови възможности за образованието. Веднага след монтирането Добрил и Михайл от VI клас тестваха новото устройство.

13.01.2020.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ са сформирани 2 клуба с общо 33 ученика/5-8 клас/ за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Обучението е част от дейностите по Проект BG05M2OP001-2.012-0001„Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.