ИНФОРМАЦИЯ за упражняване на правото на достъп до обществена информация в СУ „Св. св. Кирил и Методий” – град Видин

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от СУ „Св. св. Кирил и Методий” – град Видин


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
З А Я В Л Е Н И Е за достъп до обществена информация
И С К А Н Е за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
ПРОТОКОЛ за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

ЗAПОВЕД на министъра на финансите  за определянето на таксите за достъп до обществена информация

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2023 година – тук…

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2022 година – тук…

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2021 година – тук…

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2020 година – тук…

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2019 година – тук…

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ за 2018 година – тук…