Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ Модул 2

Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап