Заповед на директора на училището за училищен прием за учебната 2022/2023 г. № УД-776/14.03.2022г. Виж тук:…

Свободни места в СУ „Св. Кирил  и Методий“, град Видин:

7
7
2
5
4
4
8
4
6
5
5
3
5
3
3
3
1
10а 3
11а

12а

0


Уважаеми родители и ученици,

актуална информация за свободни места в паралелките можете да получите и на:

адрес: ул.“Горазд“ No 23, 3700 Видин

телефон: 0898568681, 0898568682

E-mail: sou6_vd@abv.bg