ВАЖНО! ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Заповед № УД-839/ 20.03.2023г. за училищния план-прием за учебната 2023/2024 г. Виж тук…

Резултати от Първо класиране за прием в Първи клас за учебната 2023/2024 година Виж тук…

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС:

График на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в Първи клас за учебната 2023 / 2024 г. в община Видин, утвърден със Заповед РД-02-11-243 /13.03.2023г. на Кмет на община Видин Виж тук…

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА МОЖЕ ЗА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

Заповед за провеждане на НВО в IV, VII и X клас през учебната 2022/2023 година и график на дейностите Виж тук…

НВО 4. клас

  • Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа
  • Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

НВО 7. клас

  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Заповед относно изпити за проверка на способностите Виж тук…

  • Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.
  • Музика – 21.06.2023 г.

НВО 10. клас

  • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 11:00 часа
  • Математика – 16 юни 2023 г., начало 11:00 часа

ВАЖНО! ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин -иновативно училище, профилирано в областта на изкуствата-музика, хореография и изобразително изкуство, обявява Прием за учебната 2022/23 година в подготвителен и в Първи клас в паралелки със засилено обучение по изобразително изкуство, музика и хореография, както и прием в осми клас в паралелка с профили „Музика“ и „Изобразително изкуство“.

Прием в Първи клас за учебната 2022/2023 година с приетите в първо класиране Виж тук…

Заповед на Директора относно прием № УД-776/14.03.2022г. Виж тук:…

ВАЖНО! ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

Прием в Подготвителна група за учебната 2022/2023 година

„На училище преди училище“

Училището обявава прием в подготвителна група за ученици на 5 и 6-годишна възраст.Като родители, вие желаете най-доброто за образованието на своите деца. Разбира се,заедно ще  търсим решенията, които ще донесат любов към ученето, любознателност и много нови знания,както и емоционална и психологическа подготовка преди постъпването в Първи клас.

Прием в I клас за учебната 2022/2023 година

брошура прием в I клас

Прием в VIII клас за учебната 2022 /2023 година

   Заповед № РД 09-1805 /31.08.2021г. за определяне на дати за провеждане на национаните външни оценявания /НВО/в IV, VII и X клас и график на дейностите за учебната 2021 /2022 година Виж тук…

    Заповед № РД 09-1806 /31.08.2021г. за определяне на дати за провеждане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас и за график  на дейностите за приемане на ученици в VIII и XI клас за учебната 2022 /2023 година Виж тук…

Заповед № РД-10-37/29.04.2022г.на Началник на РУО-Видин за утвърждаване на държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2022/2023г. Виж тук:…

брошура прием в VIII клас

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите Виж тук…

ВАЖНО! ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми ученици и родители,

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин обявява, както следва:

15/петнадесет/ свободни места за прием в паралелки Първи клас за новата учебна година.

2 /две/ свободни места за прием в Осми клас за учебната 2021/2022 година в паралелка с профил:„Музика“.

Заповядайте при нас!

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин -иновативно училище, профилирано в областта на изкуствата-музика, хореография и изобразително изкуство, обявява Прием за учебната 2021/22 година в подготвителен и в Първи клас в паралелки със засилено обучение по изобразително изкуство, музика и хореография.

ВАЖНО! ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

и  Прием в Осми клас в паралелка с профилирано обучение- профил,,Музика“ и профил ,,Изобразително изкуство“, с разширено изучаване на Английски език.

ВАЖНО! ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ОТНОСНО ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

Уважаеми ученици и родители,

Вие се намирате в официалния сайт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин e единственото училище в региона, профилирано в областта на изкуствата.

В нашето училище учениците от I до XII клас изучават разширено и профилирано изобразително изкуство, музика и хореография.

Нашите преподавателите стимулират цялостното интелектуално, умствено и емоционално развитие на възпитаниците си. Нашите ученици участват в множество в изложби, конкурси, фестивали, състезания и олимпиади на регионално, национално и международно ниво. Завоюваните призови отличия са доказателство за техните успехи.

Много от нашите абитуриенти продължават образованието си не само във висши учебни заведения по изкуствата, но и с избор на други специалности.

Безкрайни са възможностите на изкуството, успешен е животът на човека, който е открил себе си, осъзнал какво обича да прави, какво извършва с лекота и радост, какво му носи удоволствие. Открие ли това, по-лесно намира пътя, професията и осъществяването си, добруването и просперитета си.

Асансьор до успеха няма и се налага да се използва стълбата!

Ние предлагаме на децата изкуство, за да открият себе си, своето място в света, за да греят очите им след поредната победа, която да ги кара да продължат нагоре!