• Заповед на директора за учениците от самостоятелна форма на обучение №УД- 275/06.11.2023 г.- януарска сесия Виж тук…
  • Правилник за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин Виж тук…