СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Видин е  редовен член  за 2022 година на Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика /абревиатура СУПРИМ/ в Република България, юридическо сдружение с нестопанска цел, изписвано на латиница “SECTION OF MUSIC SCHOOL IN REPUBLIC OF BULGARIA AT ASSOCIATION OF EROPEAN MUSIC SCHOOL”.

Концерт послучай 11 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий

РАБОТНА СРЕЩА И ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА СУПРИМ И АУПРИХ Място: гр. Казанлък, дати: 23-25.02.2020 годинаСУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Видин е член на Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика /абревиатура СУПРИМ/ в Република България, юридическо сдружение с нестопанска цел, изписвано на латиница “SECTION OF MUSIC SCHOOL IN REPUBLIC OF BULGARIA AT ASSOCIATION OF EROPEAN MUSIC SCHOOL”.

Основният предмет на дейност на сдружението се изразява във:

  • Подпомагане, опазването, поддържането и популяризирането на музикалното изкуство;
  • Организация, участие, финансиране и изпълнение самостоятелно или съвместно на нестопански проекти и дейности;
  • Подпомагане и организиране на семинари, конференции, курсове, фестивали и други образователни инициативи;
  • Подпомагане развитието на образователната система и инициативи за подобряване на качеството на работата на училища с профилирано и разширено изучаване на музика;
  • Осъществяване на инициативи за подпомагане и развитие на музикалната дейност с деца и младежи;
  • Сътрудничество и връзка с училища с профилирано и разширено изучаване на музика, асоциации и други сродни организации.