Държавни зрелостни изпити

2022/2023 година

Заповед № РД09-4063/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2022/2023 година

  • Всичко за матурите, новини, тестове и информация на сайта на МОН Виж тук…
  • Съобщение на МОН за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

2021/2022 година

Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2021/2022 година

  • Всичко за матурите, новини, тестове и информация на сайта на МОН Виж тук…
  • Съобщение на МОН за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

2020/2021 година

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 година

  • Всичко за матурите, новини, тестове и информация – Виж тук… и на сайта на МОН Виж тук…
  • Резултати от ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ тук…

Съобщение на МОН за извършване на видеонаблюдение в изпитните зали по време на провеждане на ДЗИ

Актуална информация за решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити на страницата на МОН