СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ 

ОТНОСНО ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

          Уважаеми родители,

СУ „Св. св. Кирил и Методий“- Видин, осигурява възможност за обедно хранене на учениците от I до VII клас, които са на целодневно обучение в училището. Обядът е по предварително обявено на информационно табло в столовата двустепенно /основно ястие и десерт/ меню за период от една седмица.

При желание от Ваша страна можете да си закупувате купони за цяла седмица или за определени дни от нея. Обедното хранене е на стойност 3,60 лева. Цената на един купон е 2,80 лева /считано от 16.09.2023г./, като разликата от 0.80 лева се поема от училището във връзка с поевтиняване на храненето за учениците на целодневно обучение. Храната се подсигурява от фирма „Обществено хранене“ ООД, с която училището има сключен договор.

Купоните ще се продават в столовата всеки четвъртък и петък на седмицата, предхождаща тази за която купоните са актуални по следния график:

  • четвъртък от 11:00 до 12:00 часа за ученици от I до IV клас;
  • петък от 11:00 до 12:00 часа за ученици от V до VII клас.

Учебна 2022/2023 година

Оферта Виж тук…

График доставки на продукти по схема „Училищен плод“ за учебната 2022/2023 година Виж тук…

График за доставяне на продукти по схема „Училищно мляко“ за учебната 2022/2023 година Виж тук…

Меню-обедно хранене за месец ОКТОМВРИ 2022г. Виж тук…

Учебна 2021/2022 година

Меню-обедно хранене за месец ЮНИ 2022г. Виж тук…

Меню-обедно хранене за месец МАЙ 2022г.Виж тук…

Меню-обедно хранене за месец АПРИЛ 2022г.Виж тук…

Меню-обедно хранене за месец МАРТ 2022г.Виж тук…

Меню-обедно хранене за месец ФЕВРУАРИ 2022г.Виж тук…

Меню – обедно хранене за месец ЯНУАРИ 2022г.Виж тук…

Меню – обедно хранене за месец ОКТОМВРИ 2021г.Виж тук…

Учебна 2020/2021 година

Меню – обедно хранене за месец МАЙ 2021г.Виж тук…

Меню – обедно хранене за месец АПРИЛ 2021г.Виж тук…

Меню – обедно хранене за месец МАРТ 2021г. Виж тук…

Меню – обедно хранене за месец ФЕВРУАРИ 2021г.Виж тук:…

Меню – обедно хранене за месец ЯНУАРИ 2021г.Виж тук:…

Меню – обедно хранене за месец НОЕМВРИ 2020 г. Виж тук…

Меню – обедно хранене за месец ОКТОМВРИ 2020 г. Виж тук..

Меню – обедно хранене за месец СЕПТЕМВРИ 2020 г. Виж тук..

Училищно мляко Виж тук…

Закуски Виж тук…