II учебен срок на учебната 2023/2024 година

График класни и контролни работи през II срок