II учебен срок на учебната 2022/2023 година

График заетост учители

     I учебен срок на учебната 2022/2023 година

График класни и контролни работи през I срок-Виж тук…

График консултации по учебни премети през учебната 2022-2023 г.

График заетост учители

График заетост на стаи