Учебна 2023/2024 година:

Училищни учебни планове за I-IV клас. Виж тук…

Училищни учебни планове за V клас. Виж тук…

Училищни учебни планове за VI клас. Виж тук…

Училищни учебни планове за VII клас. Виж тук…

Училищен учебен план за VIII, IX и Х клас. Виж тук…

Училищен учебен план за XI клас. Виж тук…

Училищен учебен план за XII клас. Виж тук…