Информация за ученици и родители

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.
Заниманията по интереси се организират за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на учениците и със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на училището.
Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – “ клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.“. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други.

2022 /2023 учебна година.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ,
ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

 1. „Млади диригенти“, ръководител Диляна Василева, 12 ученици
 2. „Учим и се забавляваме на английски език“,ръководител Ралица Павлова, 12 ученици
 3. „Обичам словото“, ръководителВиктория Йорданова, 12 ученици
 4. „Духов оркестър“, ръководител Николай Илиев, 12 ученици
 5. „Математиката – лесна, интересна“, ръководителСнежанка Жикова, 12 ученика
 6. „Умниче-математиче“, ръководител Ели Микова, 12 ученика
 7. „Екология“, ръководител Евдокия Ангелова, 12 ученика
 8. „Приятели на географията“,ръководител Стефан Петров, 12 ученика
 9. „Математиче“, ръководител Силвана Славчева, 12 ученика
 10. „Млад журналист“, ръководител Дияна Стоянова, 12 ученици
 11. „Забавен английски език“, ръководител Николета Славчева, 12 ученици
 12. „Сръчко“, ръководител Кристина Димитрова, 12 ученици

2021 /2022 учебна година.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ,
ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

1.Група „Екология“, ръководител Евдокия Ангелова, 12 ученици
2.Група „Духов оркестър“, ръководител Николай Илиев, 12 ученици
3.Група „Пиша правилно“, ръководител Силвана Славчева, 12 ученици
4.Група „Млад предприемач“, ръководител Петрунка Иванова, 12 ученици
5.Група „Танцът е красота“, ръководител Мадлен Радулова, 12 ученици
6.Група „Обичам словото“, ръководител Виктория Йорданова, 12 ученици
7.Група „Сръчко“, ръководител Кристина Димитрова, 12 ученици
8.Група „Готови за НВО“, ръководител Снежанка Жикова, 12 ученици
9.Група „Математиката лесна и интересна“, ръководител Анелия Илиева,12 ученици
10. Група „Аз съм българче“, ръководител Ели Микова, 12 ученици
11. Група „Млад журналист“, ръководител Дияна Стоянова, 12 ученици
12. Група „В света на популярната музика“, ръководител Диляна Цанкова, 12 ученици

2020 /2021 учебна година.

ГОДИШЕН ПЛАН НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ Виж тук:…

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

1. „Млад предприемач“ с ръководител Петрунка Иванова – V б клас-12 ученици
2. „Учим и се забавляваме на английски език“ с ръководител Ралица Михайлова- III а и III б класове,12 ученици
3. „Умниче – математиче“ с ръководител Ели Микова – IV клас, 12 ученици
4. „Занимателна математика“ с ръководител Ирена Николова – I а клас, 12 ученици
5. „Творческо мислене“ група по английски език с ръководител Илияна Толийска – VII-VIII клас, 12 ученици
6. „Млад журналист“  с ръководител Дияна Стоянова – VI-VIII клас, 12 ученици
7. „Духов оркестър към СУ „Св.св. Кирил и Методий“с ръководител Николай Илиев – сборна група, 12 ученици
8 „Танцът е красота“ с ръководител Мадлен Радулова- I -IV клас, 12 ученици
9. „Хоп-троп“ с ръководител Силвана Славчева – II а клас, 12 ученици
10. „Математиката-лесна и нтересна“ с ръководител Анелия Илиева – I б клас, 12 ученици
11. “Славяни“ – г-н Деян Славчев – физическо лице, 5% от общия бюджет – VII-XII клас

2019/2020 учебна година

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ
ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ:

1. „Млад предприемач“ с ръководител Петрунка Иванова – I-IV клас-12 ученици
2. „Учим и се забавляваме на английски език“ с ръководител Ралица Михайлова- I-IV клас,12 ученици
3. „Умниче – математиче“ с ръководител Ели Микова – III клас, 12 ученици
4. „Млад пътешественик“ с ръководител Стефан Петров – VI клас, 12 ученици
5. „Дигитален свят“ с ръководител Ирена Николова – IV клас, 12 ученици
6. „Млад екскурзовод“ група по английски език с ръководител Илияна Толийска – VII-XI клас, 12 ученици
7. „Екология“ с ръководител Евдокия Ангелова – VII-XIклас, 12 ученици
8. „До Европа и назад“ с ръководител ……………. – V-VII клас, 12 ученици
9. „Дунавска дъга“ с ръководител Живка Сливенова – VII-XI клас, 12 ученици
10. „Танц –предизвикателство“ с ръководител Мадлен Радулова- I -IV клас, 12 ученици
11. „Хоп-троп“ с ръководител Силвана Славчева – Iклас, 12 ученици
12. „Пеещи клавиши“ с ръководител Ана Илиева – I-IV клас, 12 ученици
13. “Славяни“ – г-н Деян Славчев – физически лице, 5% от общия бюджет – VII-XII клас

2018/2019 учебна година

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На работна среща  проведена на 10 януари педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Разработена е анкета за ученици и родители. Обсъдени са възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2018/2019 учебна година.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ГРУПИ И РЪКОВОДИТЕЛИ

 1. „Приятели на природата“ – г-жа Анелия Илиева – I-IV клас
 2. „Учим и се забавляваме на английски език“ – г-жа Ралица Михайлова – I-IV клас
 3. „Детска атлетика“ – г-жа Венера Младенова – I-IV клас
 4. „Умниче – математиче“ – г-жа Ели Микова – II клас
 5. „Пеещи клавиши“ – г-жа Ана Илиева – I-IV клас
 6. „Реклама и дизайн“ – г-жа Юлия Петрова – V-VI клас
 7. „Пътешественик“ – г-жа Маринела Любомирова – V клас
 8. „Математиката лесна и интересна“ – г-жа Светла Петрова – V-VI клас
 9. „Танцът е в нас“ – г-жа Мадлен Радулова – V-VI клас
 10. „Приложно изкуство“ – г-жа Бисерка Вълканова – VII-XI клас
 11. „Футбол“ – г-н Александър Петров – VII клас
 12. „Дигитално компетентни“ – г-жа Дияна Георгиева – VII-XI клас
 13. „Екология“ – г-жа Евдокия Ангелова – VII-XI клас
 14. „Дунавска дъга“ – г-жа Живка Сливенова – VII-XI клас
 15. “Нишан“ – г-н Димитър Карчев – физически лице, 5% от общия бюджет –   VII-XII клас