Родителската среща за учениците от V – VII  клас ще се проведе на 18.09.20189. от 17.30 часа 

в  СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин.