ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ГЦОУД/ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
  • Iа Група ЦОУД, г-жа Пролетка Бобанова
  • Iб група ЦОУД, г-жа Мануела Гевгалова
  • IIа група ЦОУД, г-н  Славейчо Борисов
  • IIб група ЦОУД, г-жа Моника Методиева
  • IIIа група ЦОУД, г-жа Янна Александрова
  • IIIб група ЦОУД, г-жа Лиляна Ангелова
  • IV група ЦОУД, г-жа Гошинка Станкова
  • V група  ЦОУД, г-жа Петрунка Иванова
  • VI група  ЦОУД, г-жа Росица Урейкова
  • VII група ЦОУД, г-жа Мария Димитрова