Важно: На 02.03.2021г. учебните занятия да приключат след последния час по утвърдената програма.В този ден няма да има обедно хранене и занятия в групи ЦОУД. Учениците се прибират от родители или се извозват с училищните автобуси по следния график:

,,ИСУЗУ“                                                           ,,ОТОЙЛ“

13.30-Селище, Нов път                                     13.30-Градска линия

14.00-Буковец                                                  14.00-Новоселци,Слана Бара,Буковец

Маршрутното разписание, считано от16.02.2021г. на училищните автобуси марка „Отойол” с рег. № СА1642НТ, 27+1 места и „Исузу” с рег. № СА2651НА, 32+1 места. Автобус „Исузу” да домува в Буковец.

СУТРИН

ТРЪГВА – ЧАС СПИРКИ ПО МАРШРУТА ПРИСТИГА -ЧАС
6:20 Паркинг – Буковец 6:50
Слана бара 7:00
Новоселци 7:10
СУ „Св. св. Кирил и Методий” 7:20
Нов път Селище 7:30
СУ „Св. св. Кирил и Методий” 7:40
7:40 Градска линия 8:15

СЛЕДОБЕД

ТРЪГВА – ЧАС СПИРКИ ПО МАРШРУТА ПРИСТИГА – ЧАС
16:00 Градска линия 16:30
16:00 СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Нов път, Селище 16:15
СУ „Св. св. Кирил и Методий” 16:30
16:30 Буковец, Новоселци, Слана бара 16:55
Паркинг 17:25

Маршрутно разписание на автобус, марка „Отойл“ с рег. № СА1642НТ за времето, считано от :16.11.2020г. до 20.11.2020г.

СУТРИН:

Тръгва-час Спирки по маршрута Пристига-час
6:20 Паркинг-Буковец 6:50
Слана бара 7:00
Новоселци 7:10
СУ „Св. св. Кирил и Методий” 7:20
Нов път – Селище 7:30
СУ „Св. св. Кирил и Методий” 7:40
7:40 Градска линия 8:15

СЛЕД ОБЕД:

Тръгва-час Спирки по маршрута Пристига-час
15:30 Градска линия 16:00
16:00 СУ „Св. св. Кирил и Методий”-Нов път-Селище 16:15
СУ „Св. св. Кирил и Методий” 16:30
Буковец-Новоселци-Слана бара 16:55
Паркинг 17:20

На 23.Х.2020г. (петък) училищните автобуси на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Видин ще пътуват на обяд по следния график:

Маршрутно разписание на училищен автобус, марка „ОТОЙОЛ”

Час на тръгване Направления
12:50 квартал „Работническо селище“ и квартал „Нов път“
13:20 с. Буковец

Маршрутно разписание на училищен автобус, марка „ИСУЗУ”

Час на тръгване Направления
12:50 градска линия
13:20 с. Буковец

Публикувано на 14.09.2020 год.

ГРАФИК ЗА ПЪТУВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ АВТОБУСИ

НА СУ ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ВИДИН

от 16. септември 2020 година за учебната 2020/2021 година

Маршрутно разписание на училищeн автобус, марка „ОТОЙОЛ”, с рег. № СА1642НТ, 27+1 бр. места

СУТРИН:

тръгва – час Спирки по маршрута Пристига – час
6:20 Паркинг – Буковец 6:50
 Слана Бара 7:00
 Новоселци 7.10
СУ „Св. св. Кирил и Методий‘ 7:20
Нов път- Селище 7:30
СУ „Св. св. Кирил и Методий‘ 7:40

СЛЕД ОБЕД:

Тръгва – час Спирки по маршрута Пристига – час
16:00 СУ „Св. св. Кирил и Методий“-Нов Път – Селище 16:15
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 16;30
Буковец 16;55
Паркинг 17;20

                       Маршрутно разписание на училищeн автобус, марка „ИСУЗУ”, с рег. № СА2651НА, 32+1 бр. места

СУТРИН:

тръгва – час Спирки по маршрута Пристига – час
Буковец 6:50
ПГ „Асен Златаров“ 7:05
СУ „Св. св. Кирил и Методий‘ 7:10
ОУ „Климент Охридски“ 7:15
СУ „Цар Симеон Велики“ 7:17
Блок Лотос кв. „Калето“ 7:19
ПМГ 7:20
Баба Вида 7:21
Дневен център 7:23
Ученическо общежитие 7:27
Панония 7:30
ДИП 7:32
Куклите 7:35
Кокиче 7:38
СУ „Св. св. Кирил и Методий‘ 7:48

СЛЕД ОБЕД:

Тръгва – час Спирки по маршрута Пристига – час
16:00 СУ „Св. св. Кирил и Методий“
ОУ „Климент Охридски“ 16:03
Кокиче 16:05
Куклите 16:08
ДИП 16:10
Панония 16:12
Ученическо общежитие 16:16
Дневен център 16.19
Баба Вида 16.21
ПМГ 16.23
Блок Лотос кв. „Калето“ 16.25
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 16.30
Буковец 16.55

Маршрутно разписание на училищните автобуси за  2020/2021 учебна година.

Дежурни учители, пътуващи с учениците за учебната 2020/2021 година – Виж тук …