Публикувано на 22.11.2021г.

В периода 17-19.11.2021г. се проведе първа среща с координатора и партньрите в гр. Ланчиано, Италия по проект на „Окото на свидетеля“.

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ „ОКОТО НА СВИДЕТЕЛЯ“ по допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма „Еразъм+“ Координатор Италия, продължителност на 24 месеца.