СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ по допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма „Еразъм+“