инж. Бисерка Каменова 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“- гр. Видин

  • Нашите ученици са нашата грижа, отговорност, самочувствие и гордост. Ние предоставяме качествено и актуално обучение, възпитание, развитие и успешно завършване на клас, етап, основно и средно образование.
  • Ние, учители, ученици и родители, превръщаме СУ„Св. св. Кирил и Методий“- гр. Видин, в територия за изява на всеки индивидуален талант;
  • Ние имаме за приоритети изучаването на профилирани предмети – музика, изобразително изкуство, хореография, чужди езици, информационни и комуникационни технологии, български език и литература, природни науки и математика чрез използване на нови методи и техники.
  • Нашият девиз е: “Заедно учим, рисуваме, пеем и танцуваме!”
Ние сме екипът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин

Ралица Ангелова – ЗДУД

НАЧАЛЕН ЕТАП
1 Анелия Кирилова  Илиева
2 Елена Емилова  Стефанова
3 Ели Микова  Иванова
4 Златка Златанова Маринова
5 Ирена Николова Манолова-Мишова
6 Нина Мариянова Трифонова
7 Ралица Михайлова Павлова
8 Силвана Найденова Славчева
9 Анета Цветанова  Николова
10 Снежанка Жикова  Митова
Учители на ГЦОУД
1 Борислав Иванов  Шишков Начален етап
2 Янна Ангелова Александрова Начален етап
3 Славейчо Атанасов Борисов Начален етап
4 Мариана Иванова Доройнова-Кирилова Начален етап
5 Татяна Светославова Найденова Начален етап
6 Мануела Гевгалова Начален етап
7 Димитрина Костадинова Тодорова Прогимназиален етап
8

9

Моника Цветанова

Светла Петрова

Прогимназиален етап

Прогимназиален етап

ПРОГИМНАЗИАЛЕН И ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
1 Аксиния Ефремова Станкова Английски език и руски език
2 Илияна Иванова Георгиева-Толийска Английски език
3 Памела Младенова Английски език
4 Ана Стефанова Илиева Музика
5 Живка Дженкова Сливенова Музика
6 Мариян Евдокимов Атанасов Музика
7 Анелия Петкова Кръстева-Маринова Музика
8 Иван Николов Иванов Музика
9 Мадлен Бориславова Радулова Хореография
10 Бисерка Георгиева Вълканова Изобразително  изкуство
11 Васил Велков Димитров

Красимир Топчийски

Изобразително изкуство
12 Митко Тодоринов Георгиев Изобразително изкуство
13 Петрунка Димитрова Иванова Технологии и предприемачество
14 Дияна Лазарова Стоянова БЕЛ
15 Татяна Йорданова Арнаудова-Поакова БЕЛ
16 Виктория Иванова Йорданова БЕЛ
17 Светла Нисторова Петрова Математика
18 Вилия Димитрова Тодорова Математика
19 Данка Василева Ценова История
20 Стефан Йорданов Петров География
21 Теодора Цекина Психолог
22 Милена Любенова Милкова-Стоянова Биология
23 Марияна Пенева Целова Физика
24 Евдокия Александрова Ангелова Физика и химия
25 Александър Любомиров Петров Физическо възпитание и спорт
26 Венера Константинова Младенова Физическо възпитание и спорт
27 Илза Вълкова Петрова РН „ИКТ“
28 Кристина Красимирова Димитрова Ресурсен учител
29 Юлиана Маркова Живова Психолог
30 Ралица Красимирова Станкова Логопед
31 Юлиана Маркова Живова Пед. съветник
32 Николай Илиев Музика