Съобщение за електронния дневник на  СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Видин

Указания за ползване

  1. Уеб – базирана платформа“Админплюс“ има два модула – Модул „Комуникации“ и Модул „Училищен дневник“, които ще бъдат достъпни за ползване от учители, родители и ученици.
  2. Модул „Комуникации“ е защитена вътрешна комуникация за обмен на съобщения между училищна администрация, учители, родители и ученици.
  3. Модул „Училищен дневник“ съдържа информация за оценки, отсъствия и преподаван материал, предназначени за ползване от учители, ученици и родители и училищна администрация.
  4. При провеждането на родителските срещи ще бъде даден код за достъп до уеб  базираната платформа „Админплюс“. С получения код ще могат да направят регистрация и да влизат в двата модула – модул „Комуникации“ и модул „Електронен дневник“.

Приканваме родителите да се присъединят към уеб – базираната платформа на Админ Плюс и модулите „Комуникация“ и „Електронен дневник“, като следват следните  стъпки:

  • Изтегляне на мобилното приложение „Админ плюс“ от https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.adminplus.adminsoft&hl=bg на телефон или таблет с операционна система Андроид.
  • Инсталация на приложението „Админ плюс“ на таблет или телефон с операционна система Андроид.
  • Регистриране в системата на платформата в модул „Комуникации“ на електронен адрес https://login.adminplus.bg/ с получения код на родителската среща.
  • След регистрацията в модулите, родителите ще могат да ползват инсталираното мобилното приложение на фирма „Админ Софт Плюс “ за вход в платформата на своите телефони или таблети само с  операционна система  Андроид. Към момента приложението не работи на мобилни телефони.

Благодарим за разбирането и съдействието!

Забележка: При възникнали въпроси или неясноти моля да се обърнете за съдействие към канцеларията на училището.


СУ „Свети свети Кирил и Методий“, град Видин обучава ученици от I до XII клас

Обучението в паралелки от I до XII клас развива не само индивидуалните творчески заложби на учениците в областта на изкуствата – изобразително изкуство, музика и хореография, но създава колективен дух, общоучилищна емоционална и ценностна среда, възпитава в родолюбие и развива художествения вкус на всички ученици в училището.

Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното развитие. Нашите ученици са завоювали стотици регионални национални и международни награди.

Нашето мото е: ЗАЕДНО УЧИМ, РИСУВАМЕ, ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ!