Правилник за дейността на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин
Виж тук…

Заповед за самостоятелна форма на обучение № УД-982 /10.052023г.- юнска сесия Виж тук…

Заповед за самостоятелна форма № УД – 745/24.02.2023г. Виж тук…

Заповед № УД – 422/12.12.2022г. за самостоятелна форма на обучение-сесия декември-януари на учебната 2022/2023 година Виж тук…

Заповед УД-1011 /05. 05 .2022г. Виж тук…

Заповед за самостоятелна форма на обучение-сесия април-май на учебната 2021/2022 година Виж тук…

Заповед за самостоятелна форма на обучение – сесия януари на учебната 2021/2022 година Виж тук…

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение през юнска сесия на учебната 2021/2022 година

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение – сесия август-септември на учебната 2021/2022 година