II учебен срок на учебната 2022 /2023 година

Седмично розписание-Виж тук…

I учебен срок на учебната 2022/2023 година

Дневен режим през учебната 2022/2023 година-Виж тук…

Седмично разписание-Виж тук…

II учебен срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание-начален етап-Виж тук…

Седмично разписание-V-XII клас-Виж тук…

I учебен срок на учебната 2021/2022 година

Седмично разписание-начален етап-Виж тук…

Седмично разписание-V-XII клас-Виж тук…

 

II учебен срок на учебната 2020/2021 година

Седмично разписание – подготвителна група, I клас  – Виж тук…
Седмично разписание II a,б и IIIa класВиж тук…
Седмично разписание IIIб, IVa,б  клас – Виж тук…
Седмично разписание Vа,б, VIа клас – Виж тук…
Седмично разписание VIб, VII a,б клас – Виж тук…
Седмично разписание VIII,IX и Х клас – Виж тук…

Седмично разписание ХI и ХII клас – Виж тук…

График на часовете ИФО и РК – Виж тук…

Графици за провеждане индивидуални учебни часове по музика:

Ана Илиева – Виж тук…
Анелия Кръстева – Виж тук…
Иван Николов – Виж тук…
Мариян Атанасов – Виж тук…
Живка Сливенова – Виж тук…
Кирил Василев – Виж тук…

Николай Илиев – Виж тук…

Добромира Димчева – Виж тук…

***    ***    ***

За сведение на всички ученици и родители:

На 29.10.2020г./Четвъртък/- Практическо занятие по План за действия при бедствия и аварии на тема :“Защита и действия при пожари “ с начален час:08.00ч.

30.10.2020- 02.11.2020г.- Есенна ваканция за учениците,съгласно Заповед РД-09-2118 /28.08. 2020 г. на Министъра на образованието и науката.

01.11-Официален празник-Ден на народните будители

Редовните учебни занятия ще продължат на 03.11/вторник/,съгласно седмично разписание.

 

На основание Заповед РД-02-11-1106/12.10.2020г. на Кмет на община Видин и във връзка с духовния празник на град Видин, 26.10.2020г. е неучебен ден за всички ученици от училището.

Редовните учебни занятия ще продължат на 27.10.2020г съгласно седмичното разписание.

I учебен срок на учебната 2020/2021 година

Седмично разписание – подготвителна група – Виж тук…
Седмично разписание I клас – Виж тук…
Седмично разписание II клас – Виж тук…
Седмично разписание III клас – Виж тук…
Седмично разписание IV клас – Виж тук…
Седмично разписание V клас – Виж тук…
Седмично разписание VI клас – Виж тук…
Седмично разписание VII клас – Виж тук…
Седмично разписание VIII клас – Виж тук…
Седмично разписание IX клас – Виж тук…
Седмично разписание X клас – Виж тук…
Седмично разписание XI клас – Виж тук…
Седмично разписание XII клас – Виж тук…

Графици за провеждане индивидуални учебни часове по музика:
Ана Илиева – Тук…
Анелия Кръстева – Тук…
Иван Николов – Тук…
Мариян Атанасов – Тук…
Живка Сливенова – Тук…
Кирил Василев – Тук…