2021-2022 г.

СПИСЪК

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021/2022 година

Изабела Яворова Захариева – Председател

Радостина Стойчева Стоянова – Зам. Председател

Мария Николаева Илиева – Секретар

V а клас

Виктория Светославова Пламенова

Диана Живкова Калинова

Станислава Светлионав Цветанова                               

 V б клас

Стефан Малинов Тодоров

Пламен Герасимов Митков

Емилиян Пламенов Емилов

VІ а клас                                                                   VІ б клас

Васил Василев Иванов                                            Ивайла Серьожева Иванова

Ивайло Радомиорв Найденов                                     Рая Бориславова Миланова

Божидар Александров Белчов

VІІ а клас                                                                  VІІ б клас

Ивана Иренева Иванова                                         Цветина Васиелва Семкова

Ванеса Мартинова Славчова                                      Димитър Пламенов Асенов

Любомир Василев Иванов                                          Константин Жеков Цвеин

VІІІ а клас                                                                ІХ а клас

Мария Николаева Илиева                                        Диана Стоянова Миткова

Николай Недялков Красимиров                                   Моника Мариянова Иванова

Цветомир -Рафаеле Валентинов Юриев

Х а клас                                                                     ХІ а клас

Радостина Стойчева Стоянова                                 Изабела Яворова Захариева

Радостин Ивов Йорданов                                             Ивана Ивова Йорданова

Сианна Севастиянова Георгиева                                  Ивана Асеноав Недкова

2020-2021 г.

СПИСЪК

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2020/2021 година

Митко Василев Семков – Председател

Ивана Ивова Йорданова – Зам. Председател

Радостина Стойчева Стоянова – Секретар

V а клас                                                                     V б клас

Ивайло Радомиров Найденов                               Рая Бориславова Миланова

Нина Еленова Георгиева                                          Ивайла Серьожева Иванова

Аспарух Митков Младенов                                     Симоне Илиянов Золин

VІ а клас                                                                   VІ б клас

Ивана Иренева Иванова                                           Цветина Василева Семкова

Любомир Василев Иванов                                       Любослав Ивов Живов

Лора Руменова Петкова                                           Димитър Пламенов Асенов

VІІ а клас                                                                  VІІ б клас

Андреана Венелинова Маринова                        Джузепе Руменов Боянов Юриев

Мариана Владимирова Филипова                          Калоян Кристианов Бърсанов

Биляна Цветомирова Пламенова                            Даяна Калоянова Генова

VІІІ а клас                                                                ІХ а клас

Владислав Ангелов Славчев                                Радостина Стойчева Стоянова

Виктор Николаев Димитров                                    Радостин Ивов Йорданов

Андрей Пламенов Младенов                                   Десислава Бисерова Петкова

Х а клас                                                                     ХІ а клас

Емили Емилиянова Йорданова                           Ивайло Ивайлов Валентинов

Лорена Димитрова Славейкова                              Елеонора Руменова Костадинова

ХІІ а клас                                                                             

Митко Василев Семков                                        

Петя Бисерова Петкова

Зорница Кристиянова Пепова

2018 – 2019 г.

Илияна Красимирова Владова – председател

Митко Василев Семков – зам. председател

Моника Яворова Яворова – секретар

Членове:

V а клас                                                                               V б клас

Андреана Венелинова Маринова                                     Калоян Кристианов Бърсанов

Мартин Миленов Илиев                                                    Джузепе Руменов Юриев

Цветан Петров Цветанов                                                  Юлиян Огнянов Войнов

VІ а клас                                                                             VІ б клас

Диана Стоянова Миткова                                                  Ивайло Красимиров Георгиев

Десислава Ангелова Иванова                                           Елена – Стефани Силвиева

Станимир Бориславов Стоянов                                        Хелън Калоянова Генова

VІ в клас                                                                             VІІ а клас

Славян Светославов Пепиев                                             Десислава Пламенова Иванова

Петър Радомиров Найденов                                              Георги Ивайлов Георгиев

Мариса Величкова Неделкова                                           Кристиян Людмилов Георгиев

VІІ б клас                                                                            VІІ в клас

Симона Емилова Иванова                                                 Александра Николаева Вилиянова

Радостина Стойчева Стоянова                                         Емануела Диянова Асенова

Санела Георгиева Цанкова                                               Лилия Петрова  Милчева

Натали Миленова Илиева

VІІІ а клас                                                                          ІХ а клас                             

Изабела Яворова Захариева                                           Моника Яворова Захариева

Лорена Димитрова Славейкова                                       Елеонора Руменова Костадинова

Емилиян Емилов Евгениев                                               Даниел Павлов Павлов

Х а клас                                                                               ХІ а клас

Митко Василев Семков                                                     Илияна Красимирова Владова

Марина Станиславова Маринова                                    Мария Пламенова Крумова

Петя Бисерова Петкова                                                    Даяна Анатолиева Ангелова