Публикувано на 21.12.2018год.

Заседание на Училищното настоятелство

На 03. I. 2019г. (четвъртък) от 16:30 часа в СУ  „Св. св. Кирил и Методий”, град Видин ще се проведе заседание на Училищното настоятелство към СУ  „Св. св. Кирил и Методий”, град Видин при следния дневен ред:

Точка 1. Обсъждане на предложението на училищното ръководство и педагогическия съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин за държавния план-прием в VIII клас и вземане на решение за становище на Съвета на настоятелите на Училищното  настоятелство при СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин


Училищно настоятелство при  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.Видин:

Председател:

Кристиян Бориславов Бърсанов –

Членове:

Ирина Огнянова Флорова – Капелова

Надежда Венелинова Ванчева

Ирина Евлогиева Крумова

Любомир Димитров Лазаров.