• II учебен срок на учебната 2019/2020 година
  Дневен режим за учебната 2019/2020 година – Виж тук…
  График на дейностите на групи ЦОУД Виж тук…
  График класни и контролни за ученици V-XII клас Виж тук…
  График класни и контролни за ученици от начален етап Виж тук…
  График за консултации по учебни предмети за ученици V-XII клас Виж тук…
  График за консултации по учебни предмети за ученици от начален етап Виж тук…
  График за консултации на родители и ученици – II Час на класа Виж тук…
  График дежурни учители начален етап Виж тук…
 • График дежурни учители прогимназиален и гимназиален етап Виж тук…
 • График заетост на учителите  Виж тук…

I учебен срок на учебната 2019/2020 година

 • График за провеждане на изпити с ученици от самостоятелна форма на обучение през януарска сесия  Виж тук…
 • Дневен режим за учебната 2019/2020 година – Виж тук…
 • График на дейностите на групи ЦОУД   Виж тук…
 • График класни и контролни за ученици V-XII клас   Виж тук…
 • График  класни и контролни за ученици от начален етап      Виж тук…
 • График за консултации по учебни предмети за ученици V-XII клас    Виж тук…
 • График за консултации по учебни предмети   за ученици от начален етап    Виж тук…
 • График за консултации на родители и ученици – II Час на класа     Виж тук…
 • График дежурни учители  Виж тук…