„ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“

  • Публикувано на 30.04.2020г.

С хубава новина посрещаме днешния ден! Одобрен е проекта на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, подаден във връзка с обявения конкурс на МОСВ И ПУДООС в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование на проекта ни:

„ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“ на стойност: 4946,50 лева.

Комисията е разгледала постъпилите 506 проекта на училища и ЦПРЛ/обединени детски комплекси и е предложила да бъдат финансирани 110 проекта със средства в размер до 5 000 лв.

„Св. св. Кирил и Методий“, град Видин е класирано под номер 21 от протокола утвърден от Министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров. Виж тук…

По този начин получаваме възможност за обособяване и изграждане на “зелена класна стая“ в рамките на участък от училищния двор от 1475m2 с доброволния труд на ученици, учители, непедагогическия персонал, родители. Намира се непосредствено до затворен и неизползваем до момента вход на училището. С реализирането на проектното предложение за зацветяване, обособяване на кътове с пейки, пътечки и беседка обликът на това парче двор ще разкраси и облагороди училищната желана територия. Почистването, залесяването и зацветяването на площта и изграждането на кът за отдих и игри ще продължи в дългосрочен план след приключване на срока на проектното предложение. Отблъскващият, неугледен към момента двор загрозява някогашния параден вход на училището. След реализацията на планираните дейности се надяваме на наличието на  екологичен кът, привлекателен за ученици, учители и гости на училището.

Училищният двор /снимката е от 12.02.2020г./
  • Информация за проекта „ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“ във Фейсука на училището
    https://www.facebook.com/su6.vd/
Снимка на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Видин.

С радост и гордост съобщаваме, че СУ „Св. св. Кирил и Методий“, в навечерието на своя 135-годишен юбилей, спечели проект по ПУДООС „ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“. Неприветливият заден училищен двор скоро ще бъде обект на проектните дейности.