Публикувано на 11.10.2023г.

Посещение на учениците по график на новопостроената площадка по Проект НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование „ПРИРОДАТА С НАС В ЧАС“.

Публикувано на 30.08.2023г.

Монтиране на съоръжения по Проект НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование „ПРИРОДАТА С НАС В ЧАС“.

Публикувано на 07.04.2023г.

Уважаеми родители и ученици,

Спечелихме втори проект по ПУДООС на Министерството на околната среда и водите Проект по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2023г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование на проекта ни: „ПРИРОДАТА С НАС В ЧАС“ на стойност 5566,70 лв.

Краен срок: месец октомври 2023 г.

Реализирайки проектът „Природата с нас в час“ ще облагородим и площадката откъм вход „А“.

Списък на класираните Виж тук…

*** *** *** *** *** ***

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ПРЕЗ 2020Г.

„ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“

Проект по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование на проекта ни: „ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“ на стойност: 4946,50 лева е реализиран в срок към 29.10.2020г.

Със съдействието на Община Видин, с доброволният труд на педагогическия и непедагогическия колектив дворната площ се превърна в привлекателно и желано място за учене, почивка и игри.

***Резултатът от дейностите може да видите в официалната фейсбук страница на училището на следния линк: Виж тук …

За пореден път показахме, че заедно постигаме успехи и творим красота. Виж тук….

С хубава новина посрещаме днешния ден! Одобрен е проекта на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, подаден във връзка с обявения конкурс на МОСВ И ПУДООС в рамките на НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ на тема: “ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2020г.“ на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ с наименование на проекта ни:

„ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“ на стойност: 4946,50 лева.

Комисията е разгледала постъпилите 506 проекта на училища и ЦПРЛ/обединени детски комплекси и е предложила да бъдат финансирани 110 проекта със средства в размер до 5 000 лв.

„Св. св. Кирил и Методий“, град Видин е класирано под номер 21 от протокола утвърден от Министъра на околната среда и водите г-н Емил Димитров. Виж тук…

По този начин получаваме възможност за обособяване и изграждане на “зелена класна стая“ в рамките на участък от училищния двор от 1475m2 с доброволния труд на ученици, учители, непедагогическия персонал, родители. Намира се непосредствено до затворен и неизползваем до момента вход на училището. С реализирането на проектното предложение за зацветяване, обособяване на кътове с пейки, пътечки и беседка обликът на това парче двор ще разкраси и облагороди училищната желана територия. Почистването, залесяването и зацветяването на площта и изграждането на кът за отдих и игри ще продължи в дългосрочен план след приключване на срока на проектното предложение. Отблъскващият, неугледен към момента двор загрозява някогашния параден вход на училището. След реализацията на планираните дейности се надяваме на наличието на  екологичен кът, привлекателен за ученици, учители и гости на училището.

Училищният двор /снимката е от 12.02.2020г./
  • Информация за проекта „ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“ във Фейсука на училището Виж тук…
  • С радост и гордост съобщаваме, че СУ „Св. св. Кирил и Методий“, в навечерието на своя 135-годишен юбилей, спечели и реализира проект по ПУДООС „ИГРАЕМ И УЧИМ СРЕД ПРИРОДАТА = ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И БЪДЕЩЕ“. Неприветливият заден училищен двор скоро ще бъде обект на проектните дейности.
  • Репортаж по Телевизия Видин след реализиране на проекта по ПУДООС Виж тук…