Вътрешни правила за обществени поръчки

Вътрешни правила за поддържане на профил на купувача 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки.

Профил на купувача – Министерство на образованието и науката.

Профил на организацията в ЦАИС ЕОП

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

ЕИК 000151461

Адрес: гр. Видин, ул. „Горазд“ № 23

МОЛ: инж. Бисерка Каменова