Прием за подготвителен клас 2021 / 2022 учебна година

Уважаеми родители, най-добрата подготовка за постъпване в първи клас, предназначена за Вашите 5- и 6- годишни деца е организираната в училище. С оглед по-добра адаптация, създаване на ранна позитивна нагласа у децата към ученето и училище, подготвителните групи в училище подпомагат този процес.За учебната 2021/22 година училището обявява прием в една полудневна подготвителна група.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:

1.1. Заявление(по образец на училището)може да изтеглите тук…
1.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
1.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/ при записване;
1.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 2020/ 2021 г. навършват 5 год. възраст—при записване.

Документи може да подавате онлайн на електронната поща на училището sou6_vd@abv.bg

Прием за подготвителен клас 2020 / 2021 учебна година

Уважаеми родители,

СУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Видин организира обучение в подготвителна група за 5- и 6-годишни деца. 

Подготвителната група в училище спомага за по-лесна адаптация и преход между детската градина и първи клас. Заповядайте и се запознайте с условията, които предлага училището!

Училището обявява прием в една полудневна подготвителна група – 23 деца.

До края на извънредното положение, информация относно приема ще можете да получите на имейл sou6_vd@@abv.bg

Срок на подаване: до 27.05.2020 г. (вкл.)

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ И ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА:
2.1. Заявление(по образец на училището);
2.2. Копие на Удостоверение за раждане на детето;
2.3. Оригинал на Удостоверение за раждане на детето / за сверка/ при записване;
2.4. Декларация (по образец на училището) за децата, които в учебната 2020/ 2021 г. навършват 5 год. възраст—при записване.

Документи може да подавате онлайн на електронната поща на училището sou6_vd@abv.bg

Заявление може да изтеглите ТУК