На 05.09.2018 г. /сряда/ от 17:30 ч. в Актовата зала на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Видин 
ще се проведе родителска среща за родителите на  децата от подготвителна

група  за учебната 2018/2019 година.