График за провеждане на общински кръг на олимпиадите по предмети през учебната 2020/2021г. Виж тук…

Грамота за Божидар Белчов от Националната комисия на Националното състезание „Ключът на музиката“.

Резултати на учениците от областен кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“:

Класиран за Национален кръг на олимпиадата „Знам и мога“ – Виж тук…

Списък на класирани на първо, второ и трето място на областен кръг – Виж тук…

Резултати на учениците, които областната комисия не предлага за допускане до Националния кръг на олимпиадата „Знам и мога”, 2020 г. – Виж тук…

На сайта на МОН е публикуван пълен списък на номинираните за участие в националния кръг на олимпиадата.


Класирани за национален кръг ученици от ІV клас от област Видин – Виж тук…

Протоколи с резултати на учениците от областен кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“:

4 клас – Виж тук…

5 клас – Виж тук…

6 клас – Виж тук…

На сайта на МОН е публикуван пълен списък на номинираните за участие в националния кръг на олимпиадата.


Заповед за провеждане на олимпиадите в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – Виж тук…

Регламенти на национални олимпиади за учебната 2019/2020 година можете да прочетете на страницата на Министерството на образованието и науката – Виж тук…


Поздравления за още един достоен ученик на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Видин Михаела Владимирова Михайлова – VIIа клас. Тя ще представи училището и областта на Националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на Националния кръг на олимпиадата по география и икономика.

Гордеем се с постижението на Михаела и й пожелаваме успех на Националния кръг!


На 22. и 23. март 2019 година нашите ученици: Цветина Семкова – 4 клас, Валентина Ванчева – 5 клас, Елена-Стефани Асенова – 6 клас, Николай Цветков – 6 клас, Ивайло Георгиев – 6 клас взеха участие в Националния етап на състезанието „Ключът на музиката“ в град Пловдив.

Гордеем се с вас: Цветина, Валентина, Елена-Стефани, Николай, Ивайло!

Браво на  ръководителите, подготвили учениците – г-жа Живка Сливенова и г-жа Анна Илиева!