НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ 2020 към МОН

  • Модул В, „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Успешно реализирахме проекта „Играя, уча и спортувам = готов за утрешния ден” с което повишихме качеството на учебно-възпитателния процес със стимулиране на интереса на учениците към обучението от начален етап, съчетано със занимания по интереси, осъществяващи се в привлекателна, атрактивна и модерна образователна среда.

  • Модул Г,  НП „Културните институции като образователна среда“

С реализирането на проекта „Пътуване в света на музиката” се  засилва интерес към музикалното изкуство, активно участие в часовете по музика и в организирането и подготовката на традиционните концерти на училището, участие в Националното състезание „Ключът на музиката”, в общоградските празнични концерти, в регионални и национални конкурси и фестивали

„Езикът на музиката“ час в Симфониета Видин Виж тук…

  • Модул Е,  НП „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“-2020

С нови велосипеди, външна площадка по БДП, пътни знаци и жилетки се сдобиха учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с успешното реализиране на  НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“,Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ – 2020 г.

Репортаж по Радио Видин. Виж тук…