ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕУдари първият училищен звънец в ОУ Васил Левски - ОУ Васил Левски ...ПРИЕМ В 1 КЛАС И В 8 КЛАС

Публикувано  на 29.11.2021г.

Заповед на директора във връзка със заповед на Министъра на образованието относно противоепидемичните мерки в периода 01.12.2021г.-31.03.2022г.Виж тук… 

Публикувано  на 22.11.2021г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,
В понеделник 22.11.2021г. (след изборите) всички ученици са в електронно обучение от разстояние.
Възстановяваме от 23.11.2021г. (вторник) присъственото обучение на учениците от I б клас, II б клас, III a клас и IV а клас.
Паралелките, в които няма 50% съгласие от родителите на учениците от I – IV клас за тестване, продължават обучението си в електронна среда.
Останалите ученици продължават синхронно обучение в електронна среда.
В училището е направена необходимата организация за нормално протичане на учебния процес.

Публикувано  на 12.11.2021г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,
Възстановяваме от 16.11.2021г. (вторник) присъственото обучение на учениците от I б клас и на учениците от II б клас.
Паралелките, в които няма 50% съгласие от родителите на учениците от I – IV клас за тестване, продължават обучението си в електронна среда.
Останалите ученици продължават синхронно обучение в електронна среда.
В училището е направена необходимата организация за нормално протичане на учебния процес.

Публикувано  на 11.11.2021г.

Първа работна среща по проект „Ограмотяване на възрастни – 2“ с координатор СУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ново село и партньор СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Видин. Виж тук…

Публикувано  на 09.11.2021г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,последното съобщение на МОН от днес гласи, че се очаква доставката на тестове за област Видин. ⚠️ Родителите и учителите ще бъдат уведомени веднага, щом тестовете пристигнат и ще имат поне два дни предварително, за да се подготвят за възстановяване на присъственото обучение за децата от I до IV клас. За момента всички ученици продължават обучение в електронна среда.

Публикувано  на 09.11.2021г.

Наградените с диплом от проведения 14 Национален студентски онлайн фестивал „Изкуството като мечта и мечтите в изкуството Вижте тук:

Публикувано  на 08.11.2021г.

Уважаеми родители, скъпи ученици,

След обобщаване на  попълнените декларации за съгласие от родителите на 1.- 4. клас, във връзка с тестването на ученици за COVID-19,  Ви уведомявам, че считано от 10.11.2021г. /сряда/ се възстановява присъственото обучение на учениците от I б клас и на учениците от II б клас. В утрешния ден ще бъде публикуван транспортният график. Останалите ученици продължават синхронно обучение в електронна среда. Паралелките, в които няма 50% съгласие от родителите за тестване на децата, продължават обучението си в електронна среда. 

В училището е направена необходимата организация за нормално протичане на учебния процес.

Следете съобщенията в официалния сайт http://sukm-vidin.com/ на училището.

Публикувано  на 05.11.2021г.

Уважаеми родители,

Изправени сме пред вашият избор за тестване на децата ви и връщането им в училището. Училището осигурява безопасна среда и нормален учебен процес. За учениците, които ще продължат в електронна среда ще се осигури синхронно обучение.

В случай, че желаете да получите повече информация – ние сме на разположение за въпроси.

Писмо РД-38-2225/05.11.2021 г. на РУО-Видин и във връзка с тестването на ученици за COVID 19, можете да я изтеглите тук, да я попълните и да я върнете в електронен вид до класните ръководители.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Прикачваме линковете към обучителните видеоклипове:  

https://bntnews.bg/news/kak-shte-testvat-uchenicite-za-covid-19-snimki-video-1174093news.html

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/244651-mon-demonstrira-kak-shte-se-testvat-nay-malkite-uchenitsi-video

https://vid.btv.bg/btvnews/2021/11/04/TESTVANE_DECA_3_1636038043-1.mp4.

https://www.facebook.com/novinite.nova/videos/демонстрация-как-се-правят-двата-щадящи-теста-одобрени-от-здравните-власти/369782131403804/

 Публикувано  на 29.10.2021г.

На вниманието на всички ученици, родители и преподаватели!

На осн. Заповед на министъра РД-09-1804 /31.08.2021г. относно График учебно време, за времето считано от:

30.10.2021г.- 01.11.2021г. вкл.- есенна ваканция

01.11.2021г.-Ден на народните будители – неучебен ден

Публикувано  на 22.10.2021г.

На вниманието на всички ученици, родители и преподаватели!

26 октомври /вторник/, Димитровден и духовен празник на град Видин, е  обявен за неучебен ден.Учебните занятия ще продължат на 27 по седмично разписание и график.

Публикувано  на 22.10.2021г.

Продължителност на часовете за обучение присъствено и онлайн Виж тук:

Публикувано  на 20.10.2021г.

Уважаеми родители, ученици и колеги.
От утре 21.10.2021г. /четвъртък/съгласно заповед РД №09-3596/20.10.2021г. на МОН, писмо № 11-16/20.10.2021г. на РЗИ – Видин и заповед на директора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин всички деца от подготвителна група и ученици от 1 до 12 клас преминават в обучение от разстояние до второ нареждане.
Бъдете здрави и се пазете!

Публикувано  на 19.10.2021г.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, стартира обучение по проект
„Ограмотяване на възрастни – 2“ на лица, навършили 16 години и отпаднали
от образователната система. Проектът е от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж. Приоритетни оси– Образователна среда за активно социално приобщаване”. Код на процедура BG05M2OP001-3.020.
Сформират се групи за придобиване:
* на начално образование – 4. клас,
* на завършен 5., 6. и 7. клас / завършен 7. клас осигурява придобиване на основно образование/.
Числеността на групите ще бъде до 10 – 15 обучавани, които трябва да отговарят на следните условия:
– Лица от 16 до 24 години
– Лица от 25 до 65 години
Каним всички желаещи и отговарящи на условията от община Видин в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, ул. „Горазд” 23, за да получат повече информация в периода от 8,00 до 16,00 часа всеки работен ден.

Публикувано  на 15.10.2021г.  Коронавирус (COVID-19)

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

По препоръка на МЗ, МОН и РУО и във връзка с писмо №РД-38-1937 от 14.10.2021г. на РУО-град Видин,

 С оглед осигуряване на присъствено обучение за децата и учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID – 19, в институциите от системата на предучилищното и училищното образование и с цел улесняване/ подпомагане на образователните институции при организиране тестването на ученици, както и за по-голяма информираност

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРИЛАГАМЕ СПИСЪЦИ НА:

1.СПИСЪК НА АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ОТ СЛЮНКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА на територията  на Република България. Виж тук:….

В тези случаи тестът  е за професионална употреба, вземането на пробите и тяхната обработка и отчитането на резултатите се извършват от медицински специалисти, в това число и от медицински специалист в училището

 2.СПИСЪК НА АНТИГЕННИ ТЕСТОВЕ ЗА САМОТЕСТУВАНЕ от назофарингиален или орофарингиален секрет на територията на Република България. Виж тук:…

След като се запознаете подробно с приложенията, моля посочете Вашия избор в срок до 20.10.2021г. като попълните и ни изпратите следната АНКЕТА ЗА РОДИТЕЛИ

Публикувано  на 08.10.2021г.

След проведено заседание на Областния временен кризисен щаб за оценка на риска на 08.10.2021г. в област Видин, на който бе решено да се въведе ротационен принцип на обучение за учениците от област Видин и заповед на МОН

  1. За периода от 11-17.10.2021г.:
  • се преустановява присъствените учебни занятия за учениците от V, VI, IX, X и XI клас и се преминаване в ОРЕС;
  • присъствено продължават да се обучават децата от ПГ и учениците от  I, II,  III,  IV, VII, VIII и XII клас;
  1. За периода от 18-24.10.2021г.
  • се преустановява присъствените учебни занятия за учениците от VII, VIII и XII клас и се преминаване в ОРЕС;
  • присъствено продължават да се обучават децата от ПГ и учениците от  I, II,  III,  IV, V, VI, IX, X и XI клас;
  1. Преминаване на обучение в електронна среда от разстояние е в платформата Microsoft Teams синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание по следния график, съгласно заповед на директора Виж тук
  2. Маршрутно разписание на училищния автобус, считано от 11.10.2021г. 

Публикувано  на 13.09.2021г.
 
СУ ,,Св.св. Кирил и Методий“-град Видин, Ви кани на тържествено откриване на учебната 2021/2022 година на 15 септември с начален час 10.00 ч. за деца и ученици от ПГ, 1-4 клас, VIII и ХII клас и
за ученици V-VII, IX-XI клас от 11,30 часа в училищния двор при спазване на противоепидемиологичните мерки.

Транспортна схема на ученици, считано от 16.09.2021 година

***
График за приключване на учебната 2020/2021 година Виж тук:..
 

Уважаеми  родители, ученици, учители и приятели,

Официалният сайт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин   http://sukm-vidin.com 

В сайта на училището ще намерите полезна и винаги актуална информация.

Сърфирайте и се информирайте