ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕУдари първият училищен звънец в ОУ Васил Левски - ОУ Васил Левски ...ПРИЕМ В 1 КЛАС И В 8 КЛАС

Публикувано  на 16.09.2023г.

Уважаеми родители, колеги и ученици,

Считано от 18 септември 2023г. за вход в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ ще се използва само един вход В,  откъм пешеходната пътека на ул. Цибър.

Публикувано  на 16.09.2023г.

График на уч. автобус, считано от 18 септември. Виж тук…

Публикувано  на 07.09.2023г.

Официален сайт по Програма „Еразъм+“проект „Пръстенът на изкуството“ Виж тук…

Публикувано  на 01.09.2023г.

Обявление за конкурс за длъжността главен учител от педагогическия състав на училището. Срок за подаване на заявление от 01.09.2023г. до 04.09.2023г. при техническия секретар.

Публикувано  на 24.08.2023г.

На вниманието на учениците и родителите за предстоящите родителски срещи в началото  на учебната 2023/2024 година.

-Родителската среща на 5а и 5б клас ще се състои  на 05 септември 2023г. от 17 ч. 
Родителската среща на 8а клас ще се състои  на 13 септември 2023г. от 17 ч.
-Родителската  среща на 2-4 клас ще се състои на 18 септември 2023г. от 17 ч.
-Родителската  среща на 6-7 клас ще се състои на 19 септември 2023г. от 17 ч.
-Родителската среща на 9-12 клас ще се състои на 20 септември 2023г. от 17 ч

Публикувано  на 30.07.2023г.

Уважаеми родители на ученици, на които предстои да постъпят в Първи клас през учебната 2023/2024 г. Заповядайте на една от най-вълнуващите родителски срещи-първата, на която ще се запознаете с преподавателите на Вашите деца и ще отговорим на всички Ваши въпроси на 04 септември 2023г. /понеделник/ от 17.00 часа в Актовата зала на училището!

Публикувано  на 30.06.2023г.

Заповед № УД – 1223 / 30.06.2023 г. за определяне реда и организацията за провеждане на поправителните изпити на учениците от VII и VIII клас сесия юли на учебната 2022/2023 г. Виж тук…

Публикувано  на 13.06.2023г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.06.2023 г. във връзка с направените промени в разпоредбите на чл.10а и 10б от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ на семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас във всички училища/държавни, общински и частни училища/, се отпуска еднократна семейна помощ, когато децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец към съответната Дирекция “Социално подпомагане“ по настоящ адрес, към което се прилага удостоверение, че детето е записано в първи, втори, трети, четвърти или осми клас. Удостоверението се издава от съответното училище, в което задължително следва да е удостоверено, че детето е записано за съответния клас.

Удостоверенията се предоставят на родителите на детето, които в периода  до 15.10.2023г. могат да подадат заявление – декларация в Дирекция“ Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Раздаването на удостоверенията 1-3 клас от 15 юни 2023г. от 8,00 до 16,30 часа в приемната на училището.

Раздаването на удостоверенията 4 клас от 19 юни 2023г. от 8,00 до 16,30 часа в приемната на училището.

Раздаването на удостоверенията 8 клас – след първо класиране на ДПП.

Публикувано  на 26.04.2023г.

Списък за лятно четене за учениците от I -I V клас Виж тук…

Публикувано  на 26.04.2023г.

Тази вечер ни бе представена една музикална разходка из епохите. Представяме Ви талантливата ученичка и абитуриентка Лорена Славейкова от класа на Ана Илиева по пиано.

Присъствахме на концерт , на който талантливо бяха изпълнени сложни класически произведения от Дебюси, Бетовен, Шопен и Рахманинов.

Пожелаваме на Лорена успех на все по-големи сцени.

Публикувано  на 18.04.2023г.

Благодарствено писмо от проф. д. н. к. Васил Марков / Декан на ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград / Виж тук…

Публикувано  на 7.04.2023г.

Уважаеми родители, скъпи ученици!

          На основание Заповед № РД09-4066/30.08. 2022г. на Министъра на образованието и науката, пролетната ваканция за ученици е както следва:
08. 04. 2023 г.- 17. 04. 2023г. вкл.- за ученици от I до XI клас.
12. 04. 2023 г.- 17. 04. 2023г. вкл. – за учениците от XII клас.
Светли празници и бъдете здрави!
Учебните занятия ще продължат на 18. 04. 2023 г., а за учениците от XII клас и на 10 и 11. 04. 2023г. – понеделник и вторник.

Публикувано  на 30.01.2023г.

Седмично разписание за II учебен срок на учебната 2022 /2023 година Виж тук…

Публикувано  на 11.01.2023г.

Уважаеми родители и ученици!
Колективът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Видин,
домакин по програма „Еразъм+”, проект “Пръстенът на изкуството“, с партньори: Португалия, Италия, Испания, Гърция, Турция и България, Ви кани на концерт с участието на Градски духов оркестър и Ансамбъл за народни песни и танци „Дунав“ на 26.01.2023г. от 12.00 часа в Драматичен театър „Владимир Трендафилов“- град Видин.‍     

Публикувано  на 30.12.2022г.

Уважаеми родители, скъпи ученици!
За периода от 03-06.01.2023г. учебният процес ще протече в електронна среда от вкъщи. Обучението ни в ОРЕС наложи неотложната смяна на старите с нови врати в начален и гимназиален етап като фирмата изпълнител не успя да спази краткият срок за монтаж.
Вашите класни ръководители и учители ще се свържат с вас, и ще ви включат в онлайн класни стаи.
Очакваме ви в училище на 9 януари 2023г. за присъствено обучение.
Весело посрещане на Новата 2023 година.

Публикувано  на 14.12.2022г.

В СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин стартира проект „Обичам моето училище“. Виж тук…

Публикувано  на 06.12.2022г.

Уважаеми съграждани,
Заповядайте на Тържествения коледен концерт на учениците от СУ „Св. св. Кирил и Методий“-град Видин на 20. 12. 2022г. от 17.00 ч. в сградата на Драматичен театър-град Видин!
Вход свободен!
Да посрещнем празниците с много Коледен дух, талант и позитивни емоции!

Публикувано  на 03.11.2022г.

О Б Я В А

СУ ”Св. св. Кирил и Методий” гр. Видин ул. “Горазд” № 23 обявява:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за продажба на закуски, разположено в сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий” на 2-рия етаж с площ от 22 кв.м. – публична общинска собственост, при първоначална тръжна цена 430,00 лева месечен наем.

Търгът ще се проведе на 25.11.2022 г. от 13.00 часа в дирекцията на училището. Заявленията за участие се подават до 16.00 часа на 24.11.2022 г. включително,  в счетоводството на 2 етаж на сградата.

Тръжната документация се закупува в срок до 16.00 часа на 24.11.2022 г. от счетоводството на училището. Цена на документацията – 10.00 лева. Време и оглед на обекта – всеки работен ден. Депозит за участие в търга двукратния размер на началната тръжна цена в лева, вносим по банковата сметка или на касата на училището в срок до 16.00 часа на 24.11.2022 г.

Директор: Инж.Бисерка Каменова

Публикувано  на 13.09.2022г.

Седмично разписание за учебната 2022 / 2023 година Виж тук…

Публикувано  на 13.09.2022г.

Маршрутно разписание на училищния автобус за учебната 2022 /2023 година

Публикувано  на 12.09.2022г.

Уважаеми родители, ученици и гости!

Тържественото откриване на учебната 2022 / 2023 година ще се състои на 15.09.2022 година от 9.30 часа в училищния двор. На добър час в новата учебна година!

Публикувано  на 26.07.2022г.

Считано от 1 август 2022г.  и съгласно Заповед № РД-14-10/07.04.2022г. на МОН  преобразува Основно училище „Отец Паисий“ и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Средно училище Св. св. Кирил и Методий“ гpВидин обнародвано в Държавен вестник брой 30 от 15 април 2022г.

Публикувано  на 25.07.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
Ръководството на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин уведомява учителите, родителите и обществеността, че от 1 август 2022г. официалният вход на училището ще бъде откъм ул. „Свети Методий“ /откъм хотел „Ровно“/.

Публикувано  на 21.07.2022г.

Уважаеми родители на ученици, на които предстои да постъпят в Първи клас през учебната 2022/2023 г.
Заповядайте на една от най-вълнуващите родителски срещи-първата, на която ще се запознаете с преподавателите на Вашите деца и ще отговорим ва всички Ваши въпроси на 01 септември 2022г. / четвъртък/ от 17.00 часа в Актовата зала на училището!

Публикувано  на 20.07.2022г.

Уважаеми родители и ученици,

Информация относно културните и спортни събития, които Община Видин организира през втората половина на месец юли и до края на месец август Виж тук…

Публикувано  на 30.06.2022г.

Уважаеми ученици, желаем Ви прекрасно и щастливо лято, много здраве на вас и вашите семейства, безгрижни дни, изпълнени с приятни емоции и хубави мигове с близки и приятели!

Публикувано  на 30.06.2022г.

На вниманието на ученици и родители-за лятната ваканция!

  1. Списък препоръчителна литература за ученици в Начален етап Виж тук…
  2. Списък препоръчителна литература за ученици V- XII клас Виж тук…

Уважаеми  родители, ученици, учители и приятели,

Официалният сайт на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин   http://sukm-vidin.com 

В сайта на училището ще намерите полезна и винаги актуална информация.

Сърфирайте и се информирайте