СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГРАД ВИДИН

И Н О В А Т И В Н О    У Ч И Л И Щ Е

С   Р Е Ш Е Н И Е  584 от  20 август 2020 година Виж тук…

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

През 2020/2021 учебна година СУ „Свети свети Кирил и Методий“гр.Видин е включено в списъка на иновативните училища. Продължителността на проекта И НЕКА МУЗИКАТА БЪДЕ С НАС” е 3 години.

Училището е профилирано в областта на изкуствата – в него се обучават ученици по изобразително изкуство,музика и хореография в избираеми учебни часове и профили.Мотивацията на предложената иновация е свързана със спецификата на училището и с актуалните тенденции за творческото развитие на младите хора.

Главната цел на нашата иновация е усъвършенстване на творческите компетентности на учениците в областта на музиката,осигуряване на приемственост между учениците от различни възрасти.