СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И

МЕТОДИЙ“, ГРАД ВИДИН

И Н О В А Т И В Н О    У Ч И Л И Щ Е

 

  • Р Е Ш Е Н И Е  № 469 на МС от 7 юли 2023 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА. Виж тук…
  • Р Е Ш Е Н И Е  № 601 на МС от 17 август 2022 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  Виж тук…
  • Р Е Ш Е Н И Е № 523  на МС от 22 юли 2021 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА Виж тук…
  • С   Р Е Ш Е Н И Е  № 584 на МС от  20 август 2020 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА Виж тук…

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.

През 2020/2021 учебна година СУ „Свети свети Кирил и Методий“гр.Видин е включено в списъка на иновативните училища. Продължителността на проекта „И НЕКА МУЗИКАТА БЪДЕ С НАС” е 3 години.

Училищен учебен план и учебна програма  Виж тук… 

 

Училището е профилирано в областта на изкуствата – в него се обучават ученици по изобразително изкуство,музика и хореография в избираеми учебни часове и профили.Мотивацията на предложената иновация е свързана със спецификата на училището и с актуалните тенденции за творческото развитие на младите хора.

Главната цел на нашата иновация е усъвършенстване на творческите компетентности на учениците в областта на музиката,осигуряване на приемственост между учениците от различни възрасти.

***

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ e включено и в иновация, по отношение на организацията, която съчетава присъствено обучение в училище със синхронно обучение от разстояние в електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо. ( съгласно чл.70, ал.5 от Наредба № 9 )