Родителската среща за учениците от VIII- XII  клас ще се проведе на 19.09.2018г. от 17.30 часа 

в  СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин.