Заповед УД-1011 /05.05.2022г. Виж тук:…

Заповед за самостоятелна форма на обучение-сесия април-май на учебната 2021/2022 година Виж тук…

Заповед и график на обучение в самостоятелна форма- януарска сесия на учебната 2021 /2022 година Виж тук:…

Родителската среща за учениците от VIII- XII  клас ще се проведе на 19.09.2018г. от 17.30 часа

в  СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин.