ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС:

График на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в Първи клас за учебната 2023 / 2024 г. в община Видин, утвърден със Заповед РД-02-11-243 /13.03.2023г. на Кмет на община Видин Виж тук…

Заповед № УД-839/ 20.03.2023г. за училищния план-прием за учебната 2023/2024 г. Виж тук…

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 ГОДИНА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК

2022/2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА,

Уважаеми родители на ученици, на които предстои да постъпят в Първи клас през учебната 2022/2023 г.
Заповядайте на една от най-вълнуващите родителски срещи-първата, на която ще се запознаете с преподавателите на Вашите деца и ще отговорим ва всички Ваши въпроси на 01 септември 2022г. / четвъртък/ от 17.00 часа в Актовата зала на училището!🔔
 

Списък на приетите в Първи клас за учебната 2022/2023 година във второ класиране Виж тук…

Важно! Приемът в Първи клас за учебната 2022/2023 година с приетите в първо класиране Виж тук…

БРОШУРА ПРИЕМ В I КЛАС

СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Видин -иновативно училище, профилирано в областта на изкуствата-музика, хореография и изобразително изкуство, обявява Прием за учебната 2022/23 година в подготвителен и в Първи клас в паралелки със засилено обучение по изобразително изкуство, музика и хореография, както и прием в осми клас в паралелка с профили „Музика“ и „Изобразително изкуство“.

Заповед на Директора № УД-776 /14.03.2022г. Виж тук:…

ВАЖНО! ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

ВАЖНО! ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА,

Важно! На вниманието на родителите на първокласници в новата учебна година-уважаеми родители, заповядайте на родителска среща на 09.09.2021 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в училище, да обсъдим ЗАЕДНО всички въпроси, които Ви вълнуват, свързани с бъдещото обучение на Вашите деца!

След второ класиране свободните места в паралелките за първи клас са 15 /петнадесет/. Уважаеми родители на първокласници, заповядайте и запишете децата си за новата учебна година!

Приемът в Първи клас за учебната 2021/2022 година с приетите на второ класиране и свободните места Виж тук… 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
СУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, град Видин, обявява прием на документи за участие във ВТОРО КЛАСИРАНЕ за постъпване в ПЪРВИ КЛАС
Срок: 21.06. 2021г.-25. 06.2021г.
Документи се приемат всеки делничен ден в канцеларията на училището от 8.00 до 16.30ч. или електронно в сканиран вид на e-mail: sou6_vd@abv.bg
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Заявление за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година.
– Документ за самоличност за сверяване на родителя/настойника/.
– Копие на документ за адресна регистрация на детето.
– Копие на удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване.
– Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование.
ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ СЕ ДОБАВЯТ СЪЩО:
– Копие от решение за ТЕЛК на детето.
– Препис-извлечение от акт за смърт на родител /при деца-сираци/.
– Служебна бележка от училището, в което се обучава друго дете в семейството.
– Удостоверение за родените от майката деца/ при многодетни семейства/.
– Документ за настойничество, в случай, че заявлението е подадено от настойник.
– Декларация от родител /настойник/, че детето не е посещавало подготвителна група /за завърналите се от чужбина деца/.
ЗАПОВЯДАЙТЕ И УЧАСТВАЙТЕ ВЪВ ВТОРОТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС!

Приемът в Първи клас за учебната 2021 /2022 година с приетите  в първо класиране Виж тук…

ВАЖНО!ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

Заповед на Кмета на община Видин за утвърждаване на график на дейностите за прием в І клас –   Виж тук…

График на дейностите за определяне на сроковете за приема на учениците в І клас   Виж тук…

Заповед на директора на училището за училищен прием в I клас. -Заповед №УД-801/29.03.2021г. и Заповед № УД-785/22.03.2021г.

 

БРОШУРА ПРИЕМ I КЛАС

***     ***    ***    ***   ***    ***    ***    ***    ***    ***    ***

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

През 2020 година Ви предстои избор на училище за Вашето дете.
За да Ви подпомогнем при вземането на решение и направим по-добра организацията на приема в нашето училище тук ще Ви предоставяме информация за приема в I-ви клас.

Резултати от второ класиране Виж тук…

Материали от първата родителска среща на  бъдещите първокласници за учебната 2020/2021година. Виж тук…

Резултати от първо класиране Виж тук…

Заповед на Кмета на община Видин за утвърждаване на график на дейностите за прием в І класизменена  Виж тук…

Информация в сайта на Община Видин.

График на дейностите за определяне на сроковете за приема на учениците в І класпроменен  Виж тук…

Заповед на директора на училището за училищен прием в 1 клас. – Виж тук….

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КЛАСИРАНЕ – от 1 до 22 юни 2020 г.

Заявление за попълване можете да изтеглите  – ТУК

Информация относно приема в първи клас можете да получите на имейл sou6_vd@abv.bg и на телефони: 0887 23 88 43 – г-жа Анелия Илиева; 0889934987 – г-жа Ирена Николова и 0899465141 – г-жа Виктория Йорданова.

ВАЖНО! Заявленията по образец се попълват и се подават сканирани или снимани на имейла на училището sou6_vd@abv.bg. Останалите документи ще представите при записване.
Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

   • Документ за самоличност за сверяване
   • Копие от документ за адресна регистрация на детето
   • Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване
   • Документ за настойничество в случай, че заявлението е подадено от настойник.
   • Заповед или решение на Съда за дете,  настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето
   •  Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование
   • Служебна бележка от училището или детска градина за посещаване на подготвителна група (в случай, че заявлението  е подадено  преди 31 май);
   • Препис-извлечение от акт за смърт на родителя (ако е необходимо).
   • Копие от ЕР на ТЕЛК на детето и оригинал за сверяване, който се връща на заявителя (ако е необходимо).
   • Служебна бележка, издадена от училището, в което се обучава  друго дете в семейството.
   • Удостоверение за родените от майката деца.

  Декларация  от родителя /настойника, че детето не е посещавало подготвителна група (за завърналите се от чужбина деца). Декларация за попълване може да изтеглите – ТУК

 • Нотариално заверено пълномощно  от родителя (за случаите по чл.8, т.4)

Каним Ви при нас – Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – едно от десетте училища в страната с разширено обучение в областта на изкуствата.

През учебната 2020/2021 година в СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Видин Ви предлагаме обучение с избираеми учебни предмети в областта на изкуствата

Паралелка с изучаване на ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО и английски език

Паралелка с изучаване на МУЗИКА и английски език 

Паралелка с изучаване на ХОРЕОГРАФИЯ и английски език

Ние Ви подаваме ръка в пътя към познанието и вярваме, че нататък детето трябва да се води с много любов!

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ предлага:

 • Отлична подготовка по български език и математика
 • Усвояване на английски език по лесен и достъпен начин
 • Компютърно обучение
 • Училищен автобус – градска и извънградска линия
 • Столово хранене
 • Целодневно обучение
 • Организация на свободното време
 • Мажоретен състав
 • Певческа група за народно и школувано пеене
 • Духов оркестър
 • Ресурсно подпомагане
 • Участие в конкурси, изложби, концерти
 • Различни видове спорт