СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ по допълнителна Покана за кандидатстване по КД2, Програма „Еразъм+“, 2020 г.

„The Arts Ring“, „Пръстенът на изкуствата“

       Координатор: Испания

       Партньори: Турция, Гърция, Португалия, Италия и България

Период на изпълнение: 01.03.2021г. – 28.02.2023г.

Възраст на учениците, включени в проект „Пръстенът на изкуствата“ е от 3 до 19г.

***Партньори и мобилности по проект „Пръстенът на изкуствата“ Виж тук…

На 12.02.2021г.се състоя първата среща с партьорите в ZOOM платформата!!!