Публикувано на 13.11.2022 год.

Резултат и разпространение на крайния продукт по проект „Играчките на моята баба“и резултати от анализа на въпросника „Очакване и отношение“: Виж тук…

 

Публикувано на 24.04.2022 год.

За периода от 24.04.2022г. до 30.04.2022г. четири ученици и двама ръководители от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ се включват в дейности по „Еразъм+“ проект „Играчките на моята баба“ в гр. Порто и гр. Лоузада, Португалия

Публикувано на 16.03.2022 год.

На Педагогически съвет ръководителите на групата посетила гр. Сучеава, Румъния по проект „Играчките на моята баба“ 06-12.03.2022г. запозна педагогическият колектив с дейностите по време на предстоя.

     

Публикувано на 13.03.2022 год.

От 14. 03. 2022г. до 21.03.2022 стартира набирането на четири ученици на възраст 11-14 години, които ще се включат в мобилност в Португалия по проект на програма „Еразъм+“ „Играчките на моята баба“ за периода 24-30.04.2022г. На желаещите ученици, родителите подават при техническия секретар в приемната на училището заявление по образец за включване по проекта. Не могат да участват ученици, които вече са били включени в мобилност по проект „Играчките на моята баба“.

Публикувано на 05.03.2022 год.

За периода 06-12.03.2022г. двама ръководители и осем ученици се включват в мобилност в Румъния по проект „Играчките на моята баба“ по програма „Еразъм+“.

Публикувано на 15.02.2022 год.

Среща – подготовка за участие в мобилността в Сучава, Румъния  за периода от 6-12.03.2022г. по проект „Играчките на моята баба “ програма Еразъм.

Публикувано на 28.10.2021 год.

По проект „Играчките на моята баба“ за периода 24-30.10.2021г. се проведе мобилност до гр. Аугуста, Италия от двама учители – г-жа Илияна Толийска и г-ца Памела Младенова. Ученици не се включиха, поради епидемичната обстановка, но успяха да проследят дейностите по проекта онлайн. Албум 1, Албум 2, Албум 3

Публикувано на 01.10.2021 год.

Директорът инж. Бисерка Каменова и г-жа Толийска представиха пред педагогическите специалисти от  осъществената мобилност в гр. Иби, Испания. Споделиха се мнения, впечатления и се представиха осъществените дейности и предстоящи мобилности. Виж тук…

Учениците участвали в мобилност в гр. Иби, Испания споделиха впечатления, интересни и любопитни моменти.

Публикувано на 29.09.2021 год.

По проект „Играчките на моята баба“ за периода 19-25.09.2021г. се проведе мобилност до гр. Иби, Испания от четири ученици, един учител и директора на училището. По време на мобилността  посетиха музей за играчки и завод за направата на играчки в гр. Онил. Програмата включваше посещение на Аликанте и Валенсия. 

Публикувано на 03.02.2021 год.

Среща с партньорите по проект на Еразъм + „Играчките на моята баба“ се състоя на 03.02.2021г. Дейностите продължават от разстояние в електронна среда.

Публикувано на 16.10.2020 год.

Отбелязване дните на Еразъм+ 14,15 и 16.10.2020г.

Публикувано на 17.05.2020 год.

Видеа и снимки на любимите български игри по проект „Играчките на моята баба“.

Публикувано на 16.05.2020 год.

На 16.05.2020г. в 19:00 часа в електронната платформа ZOOM се проведе среща по Програма „Еразъм +“, проект „Играчките на моята баба“ на координатора от Турция и партньорите по проекта: България, Румъния, Испания, Италия и Португалия.

От наша страна в онлайн срещата участваше директора – инж. Бисерка Каменова и г-жа Илияна Толийска – старши учител по английски език и контактно лице по проекта.

На срещата всяка държава сподели как се обучават учениците и как е обстановката в държавата в епидемичната обстановка започнала за България от 13 март 2020г и продължаваща до второ нареждане на Министерството на здравеопазването. На срещата се набелязаха дейности по проект „Играчките на моята баба“ и се иска информация и предложение от всяка държава за периода на следващите мобилности в Испания, Италия, Португалия и Румъния. 

Публикувано на 16.02.2020 год.

Двама учители и четирима ученици от СУ „Св. св. Кирил и Методий“ отпътуваха за Анкара, Турция по проект на Програма „Еразъм+“, „Играчките на моята баба“ за периода 16-22.02.2020г. Галерия от участието и дейности по проекта следете от страницата на проекта на училището в Анкара, Турция и на фейсбука на училището ни.

Публикувано на 07.02.2020 год.

Ученици от VIа и VIIIа клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и двама ръководители г-жа Целова и г-жа Иванова заминават за периода 16-22.02.2020г. в гр. Анкара, Турция по проект на Програма „Еразъм+“, „ИГРАЧКИТЕ НА МОЯТА БАБА“. Виж тук…

Клипът е създаден във връзка с мобилност в Анкара, Турция 16-22.02.2020г. по проект на Програма „Еразъм+“ „Играчките на моята баба“ от учениците на СУ „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Видин. Виж тук…

Публикувано на 04.02.2020 год.

На 06.02.2020г. от 17.30 часа ще се проведе родителска среща с ученици и учители заминаващи за Анкара, Турция 16-22.02.2020г. по проект на Програма „Еразъм+“, „ИГРАЧКИТЕ НА МОЯТА БАБА“.

Публикувано на 16.12.2019 год.

Проект по Програма „Еразъм+“, „ИГРАЧКИТЕ НА МОЯТА БАБА“. Подготовка и дейности за първата мобилност в Анкара, Турция

Виж тук…

Публикувано на 15.11.2019 год.

***Резултати от изпитите, във връзка с подбора на бенефициенти по проект по Програма „Еразъм+“ „Играчките на моята баба“.

***На 18.11.2019г. педагогическият съвет ще разгледа кандидатурите и ще гласува участниците и резервите за първата мобилност по проекта.

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ с резултати на учениците, подали заявление за участие в проект Играчките на моята баба“ по програма Еразъм+”. Виж тук…

Протокол за резултати от „Интервю за установяване на комуникативни умения на английски език“ на учениците, подали заявление за участие в проект Играчките на моята баба“ по програма Еразъм+”. Виж тук…

Резултати от „Интервю за установяване на комуникативни умения на английски език“. Виж тук…

Резултати от „Тест за езикови компетенции на английски език“. Виж тук…

Протокол за резултати от „Тест за езикови компетенции на английски език“на учениците, подали заявление за участие в проект “Играчките на моята баба“ по програма “Еразъм+”. Виж тук…

Резултати от теста за установяване на пристрастеност към интернет на учениците. Виж тук…

Публикувано на 09.11.2019 год.

Информация за проекта по Програма „Еразъм+“ „Играчките на моята баба“ следете  в училищният вестник „Творчество“ – бр. 1, м. октомври 2019г. на стр. 2 Виж тук…

Публикувано на 26.10.2019 год.

Учениците от V до  VIII клас, желаещи да се включат в проекта „Играчките на моята баба“  подават заявление за участие до координатора на проекта в срок до 29 октомври 2019г.

Етапи:

  1. Писменият тест по английски език ще се проведе на 5 ноември 2019г. от 13:10 часа с продължителност 1 учебен час;
  2. Успешно преминали теста по английски език  се явяват на 7 ноември 2019 година от 13:10 часа в 101 кабинет гимназиален етап на интервю-събеседване по английски език;
  3. Бенефициентите достигнали до трети етап и отговарящи на критериите определени от комисията се предлагат за гласуване на Педагогическия съвет на училището – до 19 ноември 2019г.

Публикувано на 22.10.2019 год.

На 22.10.2019г. от 17:30 часа се проведе родителска среща, на която директорът  представи проекта, целите, дейностите и  програмата по проект „Играчките на моята баба“. На родителите и учениците се раздадоха заявления за участие. Предостави се Протокол от комисия за определяне на Критерии при подбор на бенефициентите за участие в проекта.

Публикувано на 20.10.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ:

         ВЪВ ВРЪЗКА С ВКЛЮЧВАНЕ В ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ИГРАЧКИТЕ НА МОЯТА БАБА“,

КД2 „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“, ДЕЙНОСТ „ПАРТНЬОРСТВА ЗА УЧИЛИЩЕН ОБМЕН“, ДОГОВОР № 2019-1-TR01-KA229-074560_5
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ  РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ V, VI, VII и VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

 на 22 октомври 2019г. от 17.30 часа в актовата зала на СУСв. св. Кирил и Методий“, град Видин.

Публикувано на 17.10.2019 год.

***Подборът на бенефициентите от 5, 6, 7 и 8-те класове ще се проведат в три етапа:

  • 1 етап: Писмен тест по английски език  с продължителност-1 учебен час.
  • 2 етап: Успешно преминалите ученици теста по английски език, следва да се явят на интервю-събеседване по английски език.
  • 3 етап: Бенефициентите достигнали до трети етап и отговарящи на критериите определени от  комисията определена със заповед на директора, ще се гласуват на Педагогическия съвет края на месец ноември 2019г.

Публикувано на 16.10.2019 год.

Директорът инж. Бисерка Каменова на Педагогически съвет  запозна персонала с логото на новият проект и предстоящите дейности и мобилности.

Публикувано на 12.10.2019 год.

Подписване на  договора и обучение по изпълнение на дейности и мобилности на проект по ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ се състоя на 11.10.2019г. в ЦРЧР гр. София.

Публикувано на 01.10.2019 год.

За двугодишният период на проекта по програма  „ЕРАЗЪМ+“, „ИГРАЧКИТЕ НА МОЯТА БАБА“, КД2 „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА“, СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“, ДЕЙНОСТ „ПАРТНЬОРСТВА ЗА УЧИЛИЩЕН ОБМЕН“, ДОГОВОР № 2019-1-TR01-KA229-074560_5,  бенифициентите от СУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Видин ще се включат в пет мобилности.