СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ 

ОТНОСНО ОБЕДНОТО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

          Уважаеми родители,

СУ „Св. св. Кирил и Методий“- Видин, осигурява възможност за обедно хранене на учениците от I до VII клас, които са на целодневно обучение в училището. Обядът е по предварително обявено на информационно табло в столовата двустепенно /основно ястие и десерт/ меню за период от една седмица.

При желание от Ваша страна можете да си закупувате купони за цяла седмица или за определени дни от нея. Обедното хранене е на стойност 2.60 лева. Цената на един купон е 1.50 лев, като разликата от 1.10 лева се поема от училището във връзка с поевтиняване на храненето за учениците на целодневно обучение. Храната се подсигурява от фирма „Обществено хранене“ ООД, с която училището има сключен договор.

Купоните ще се продават в столовата всеки четвъртък и петък на седмицата, предхождаща тази за която купоните са актуални по следния график:

  • четвъртък от 11:00 до 12:00 часа за ученици от I до IV клас;
  • петък от 11:00 до 12:00 часа за ученици от V до VII клас.

Закуски Виж тук…

Меню – обедно хранене за месец МАРТ 2020 г. Виж тук..

Меню – обедно хранене за месец ФЕВРУАРИ 2020 г. Виж тук..

Меню – обедно хранене за месец ЯНУАРИ 2020 г. Виж тук..

Меню – обедно хранене за месец ДЕКЕМВРИ 2019 г. Виж тук..

Меню – обедно хранене за месец НОЕМВРИ 2019 г. Виж тук..

Меню – обедно хранене за месец ОКТОМВРИ 2019 г. Виж тук..

Училищно мляко Виж тук…