УЧИТЕЛИ
I клас: Мариана Иванова Доройнова-Кирилова
II клас: Нина Мариянова Трифонова
III клас: Славейчо Атанасов Борисов
IV клас: Борислав Иванов Шишков
V клас: Татяна Тодорова Тодорова
VI клас: Димитрина Костадинова Тодорова
VII клас: –
График на дейностите на групи ЦОУД Виж тук…