ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН /ГЦОУД/ ЗА УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
  • Iа Група ЦОУД, г-жа Янна Ангелова Александрова
  • Iб група ЦОУД, г-жа Таня Светославова Найденова
  • II група ЦОУД, г-жа Мариана Доройнова-Кирилова
  • III група ЦОУД, г-н Борислав Иванов Шишков
  • IV група ЦОУД, г-н Славейчо Атанасов Борисов
  • V група  ЦОУД, г-жа Петя Любенова Любчова
  • VI група  ЦОУД, г-жа Татяна Тодорова Тодорова
  • VII група ЦОУД, г-жа Димитрина Костадинова Тодорова
График на дейностите на ГЦОУД  Виж тук…