ПРОФИЛ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
с разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:
• Изобразително изкуство
• Информационни технологии

Описание:
В паралелката се предоставя уникалната възможност да се изучава задълбочено изобразително изкуство, английски език и информационни технологии.
Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното развитие. Нашите ученици са завоювали стотици регионални национални и международни награди.
Обучението в този профил дава възможност на учениците във втори гимназиален етап да работят в студия по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Така при-добиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Предметите Моделиране и конструиране, История на изкуството, Дизайн подготвят учениците за придобиване на допълнителни практически умения и за теоретично осмисляне на изкуството, формират вкус и разширяват знанията за историческото наследство и култура.