ПРИЕМ 2024

Заповед № РД-22-2 /24.04.2024 г. на Началник РУО за утвърждаване на Държавния план-прием за учебната 2024 /2025 г. Виж тук…

ПРИЕМ 2023

Заповед № РД-10-44 /10.04.2023 г. на Началник РУО за утвърждаване на Държавния план-прием за учебната 2023 / 2024 г. Виж тук…

Списък на класираните на ПЪРВО класиране ученици в VIII клас, профили: Музика и Изобразително изкуство Виж тук…

БРОШУРА С ПРИЕМ VIII КЛАС И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023 /2024 г.

Заповед за провеждане на НВО в IV, VII и X клас през учебната 2022/2023 година и график на дейностите Виж тук…

Правила за организационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО – 7 клас

Инструктаж на ученика Виж тук…

Инструктаж на квестора Виж тук…

Инструктаж на учителя консултант на ученици със СОП Виж тук…

НВО 7. клас

 • Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа
 • Математика – 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Заповед относно изпити за проверка на способностите Виж тук…

 • Изобразително изкуство – 20.06.2023 г.
 • Музика – 21.06.2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИЕТЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

Заповед № УД-839/ 20.03.2023г. за училищния план-прием за учебната 2023/2024 г. Виж тук…

За учебната 2023 /2024 г. училището обявява прием в  VIII клас, както следва:

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА – „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ с разширено изучаване на английски език
Срок на обучение – 5 години
• Форма на обучение – дневна
• Брой ученици в паралелка – 13
• Разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:
• Изобразително изкуство
• Информационни технологии
Начин на балообразуване:
• Резултат от изпит – тест по БЕЛ х 1
• Резултат от изпит – тест по математика х 1
• Резултат от изпит: Проверка на способностите по изобразително изкуство х 2
• Оценка по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1

Възможности за реализация: След завършване на средното си образование учениците могат да продължат образованието си в страната или чужбина, а също и да работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и др.

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА – „МУЗИКА“ с разширено изучаване на английски език
Срок на обучение – 5 години
• Форма на обучение – дневна
• Брой ученици в паралелка – 13
• Разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

 • Музика
 • Информационни технологии

Начин на балообразуване:
• Резултат от изпит – тест по БЕЛ х 1
• Резултат от изпит – тест по математика х 1
• Резултат от изпит: Проверка на способностите по музика х 2
• Оценка по МУЗИКА от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1

Възможности за реализация: След завършване на обучението учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ по специалности „Музикална педагогика“, „Изпълнителско изкуство“, „Дирижиране“, „Ръководство на народни състави“, „Тонрежисура“, „Арт-мениджмънт“ и др.
Добрата обща подготовка и разширеното изучаване на английски език дават възможности за реализация в туризма, развлекателния бизнес в страната и чужбина, както и за продължаване на обучението в други специалности.

ПРИЕМ 2022

Списък на приетите на трето класиране в VIII клас за учебната 2022/2023 година Виж тук…

Списък на приетите на второ класиране в VIII клас за учебната 2022/2023 година Виж тук…

Списък на приетите на първо класиране в VIII клас за учебната 2022/2023 година Виж тук…

    Заповед № РД 09-1805 /31.08.2021г. за определяне на дати за провеждане на национаните външни оценявания /НВО/в IV, VII и X клас и график на дейностите за учебната 2021 /2022 година Виж тук…

    Заповед № РД 09-1806 /31.08.2021г. за определяне на дати за провеждане на изпити за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII и в XI клас и за график  на дейностите за приемане на ученици в VIII и XI клас за учебната 2022/2023 година Виж тук…

Важно! На вниманието на всички седмокласници , подали заявления за полагане на изпити за проверка на способностите, във връзка с прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г.и техните родители!
Изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство – 21 юни 2022 г. Начален час – 9.00 часа в СУ „Свети свети Кирил и Методий“-град Видин.
Изпит за проверка на способностите по Музика – 22 юни 2022г. Начален час – 9.00 часа в СУ „Свети свети Кирил и Методий“-град Видин.
Успех!

БРОШУРА – ПРИЕМ В VIII КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК…

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА – „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ с разширено изучаване на английски език
Срок на обучение – 5 години
• Форма н обучение – дневна
• Брой ученици в паралелка – 13
• Разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети:
• Изобразително изкуство
• Информационни технологии
Начин на балообразуване:
• Резултат от изпит – тест по БЕЛ х 1
• Резултат от изпит – тест по математика х 1
• Резултат от изпит: Проверка на способностите по изобразително изкуство х 2
• Оценка по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1

Възможности за реализация: След завършване на средното си образование учениците могат да продължат образованието си в страната или чужбина, а също и да работят като самостоятелни творци или като дизайнери-изпълнители. Компютърната подготовка позволява работа в сферата на рекламата, полиграфията и дизайна. Учениците могат да се реализират и като изпълнители в сценографията и костюма, куклен театър, грим и перуки, дизайнерски бюра и др.

Описание: В паралелката се предоставя уникалната възможност да се изучава задълбочено изобразително изкуство, английски език и информационни технологии.
Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното развитие. Нашите ученици са завоювали стотици регионални национални и международни награди.

Обучението в този профил дава възможност на учениците във втори гимназиален етап да работят в студия по скулптура, живопис, графика, приложни изкуства и дизайн. Така придобиват знания и специализирани практически умения по съответния вид изкуство. Предметите Моделиране и конструиране, История на изкуството, Дизайн подготвят учениците за придобиване на допълнителни практически умения и за теоретично осмисляне на изкуството, формират вкус и разширяват знанията за историческото наследство и култура.

ПРОФИЛ ИЗКУСТВА – „МУЗИКА“ с разширено изучаване на английски език
Срок на обучение – 5 години
• Форма н обучение – дневна
• Брой ученици в паралелка – 13
• Разширено изучаване на английски език

Профилиращи предмети

 • Музика
 • Информационни технологии

Начин на балообразуване:
• Резултат от изпит – тест по БЕЛ х 1
• Резултат от изпит – тест по математика х 1
• Резултат от изпит: Проверка на способностите по музика х 2
• Оценка по МУЗИКА от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1
• Оценка по БЕЛ от свидетелството за основно образование, изучавани в раздел А от учебния план х 1

Възможности за реализация: След завършване на обучението учениците могат да продължат обучението си във ВУЗ по специалности „Музикална педагогика“, „Изпълнителско изкуство“, „Дирижиране“, „Ръководство на народни състави“, „Тонрежисура“, „Арт-мениджмънт“ и др.
Добрата обща подготовка и разширеното изучаване на английски език дават възможности за реализация в туризма, развлекателния бизнес в страната и чужбина, както и за продължаване на обучението в други специалности.

Описание: В паралелката се изучава задълбочено музика, английски език и информационни технологии.
Училището ни е член на Сдружението на училищата профилирано и разширено изучаване на музика към Асоциацията на европейските музикални училища. Учениците имат възможност да участват в редица извънкласни дейности, които подпомагат тяхното музикално развитие. Нашите ученици са завоювали стотици регионални национални и международни награди.

Обучението по музика в паралелки от I до XII клас развива не само индивидуалните творчески заложби на учениците, но създава колективен дух, общоучилищна емоционална и ценностна среда, възпитава в родолюбие и развива художествения вкус на всички ученици в училището.

 • Народно пеене
 • Гайда
 • Цигулка
 • Кавал
 • Гъдулка
 • Тамбура
 • Акордеон
 • Пиано
 • Синтезатор
 • Поп-джаз пеене
 • Духови инструменти

Заповед № РД-10-37/29.04.2022г.на Началник на РУО-Видин за утвърждаване на държавен план-прием след завършено основно образование за учебната 2022/2023г. Виж тук:…